26 april 2010

Välkommen till Sverige, Al-Qaida! säger Grön ungdom

Grön ungdom går idag ut med att de på Miljöpartiets kongress om några veckor kommer att driva frågan om att helt lägga ned Försvarets radioanstalt, FRA. Av vad de skriver på sin hemsida att döma har de inte en aning om vad de pratar om. De har inte läst på vad FRA gör, vad signalspaningslagen innebär eller vad de allvarliga konsekvenserna skulle bli för Sverige om man fullständigt blottlägger medborgarnas säkerhet.

Det är okunnigt, oinitierat, naivt och mycket farligt. Världen är inte en blommigt och fluffigt paradis fullt av människor som vill oss väl. Faktum är att världen inte varit farligare, eftersom hoten idag inte är lika digitala som under kalla kriget. Hoten är assymetriska. De kan komma vart som helst ifrån.

FRA:s informationsinhämtning rör hot utanför våra gränser. Utan FRA:s information om säkerhetsläget i olika delar av världen står vi blottade. Grön ungdoms förslag innebär fara för svenska turister, fara för personal på svenska ambassader runt om i världen, för svenska räddnings- och biståndsarbetare, för människor bosatta i Sverige som flytt undan åsiktsförtryck i hemlandet, fara för alla svenska killar och tjejer i våra utlandsstyrkor.

Det Grön ungdom också helt tycks förbise att de genom sitt förslag skulle omöjliggöra en vettig utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik för en eventuell egen regering om olyckan skulle vara framme och vi får ett regeringsskifte efter valet i höst.

Nej, okunnighet och populism är vad Grön ungdom har att bjuda på. Arma Sverige om de får inflytande över styret över vårt land.

Inga kommentarer: