29 april 2010

Pressmeddelande: Engblom följer polisens arbete under Valborgsnatten

Under valborgsnatten 30 april -1 maj kommer riksdagsledamot Annicka Engblom (M) att på nära håll följa Blekingepolisens arbete. Hon kommer att vara med vid nattskiftets utsättning kl:2200, då man går igenom arbetsuppgifterna, och sedan följa med poliserna i yttre tjänst i deras uttryckningsfordon fram till kl:0700.

– Valborg är en helg då det är många ungdomar som är i rörelse och mycket alkohol som är i omsättning, säger Annicka Engblom. Jag arbetar mycket med alkohol- och tullfrågor i Riksdagen och för mig är det viktigt att få tillfälle att samtala med poliserna om dessa frågor och också se hur de arbetar.

Alliansregeringen har genomfört en rekordstor satsning på att öka antalet poliser i landet, något som nu tydligt märks i Blekinge. Regeringen har också satsat på tidiga insatser mot ungas brott, men fortfarande återstår mycket arbete med att stävja den omfattande alkoholsmuggling som södra Sverige är utsatt för.

– Förra gången jag följde med polisen under Valborg var 2007 och då fick jag uppleva både krishantering på olycksplats med ungdomar inblandade, utryckning och ett omhändertagande av en ung man som druckit alldeles för mycket alkohol. Jag var mycket imponerad av polisens sätt att uppträda och hantera dessa olika situationer, fortsätter Engblom. Det ska bli intressant att jämföra mina intryck då med dem som jag kommer att få under fredag natt, avslutar Annicka Engblom.

Inga kommentarer: