08 maj 2011

Alliansen: Vart bär det hän, Håkan Juholt?

Återigen är Socialdemokraternas budget fylld av ofinansierade löften. Vi är oroade över att Socialdemokraterna väljer att slarva sig igenom den ekonomiska politiken.


För att kunna föra en politik som klarar välfärden måste jobben prioriteras. Den otydliga färdriktning visar att Socialdemokraterna inte förmår att axla rollen som ett ansvarstagande regeringsalternativ.

Frågorna är flera kring Socialdemokraternas politik och vi är många som vill ha svar då de ställer ut dyra löften till allt och alla från talarstolen, utan att ge besked om finansieringen.

Alla dessa löften och utspel slutar i en nota på flera miljarder – miljarder som vi idag inte vet var de ska tas ifrån. Kommer jobbskatteavdraget att skalas ned så att vårdbiträdet och förskoleläraren får mindre kvar i plånboken? Ska RUT-avdraget tas bort och skicka tusentals sysselsatta tillbaka till svartjobb eller arbetslöshet? Hur blir det med fastighetsskatten och förmögenhetsskatten?

Socialdemokraterna vill göra det dyrare att anställa unga, genom att fördubbla arbetsgivaravgifterna för att ha ungdomar under 26 år anställda. Detta väntas resultera i en kostnadsökning motsvarande nästan var åttonde anställd under 26 år. En del av skattehöjningen kan förväntas mötas med höjda priser eller sänkta löner. Tas hänsyn till detta hotas ändå cirka 14 000 ungdomsjobb av ungdomsskatten.

Under vår tid i regeringsställning är detta något vi motarbetat. Istället har vi fört en politik där det blir lönsamt att arbeta och lätt att driva företag i Blekinge. Med vår politik skapar vi de bästa förutsättningarna för en hög sysselsättning där individen står i centrum. Det gör vi genom jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt, ROT och RUT-avdrag som gör svarta jobb vita, sänkta och halverade sociala avgifter, samt rimliga skattenivåer på boende och kapital. Vi har också hållit de offentliga finanserna i god ordning och stått emot Socialdemokratiska rop på ökade och ofinansierade utgifter.

Resultatet av vår politik är tydligt: I Blekinge var under sista kvartalet 2010 nästan 3000 fler personer sysselsatta jämfört med sista kvartalet 2009. Under 2011 väntas sysselsättningen fortsätta att öka med 200 personer. Men vi är ändå inte nöjda utan vi kommer att jobba hårt för att den påbörjade vandringen till full sysselsättning ska fullföljas. Sverige ska ha en stabil statsfinansiell grund att stå på i en tid då länder i vår närhet tvingas till stora nedskärningar, resultat av ofinansierade populistisk ekonomisk politik.

Effekterna av Socialdemokraternas politik kommer att bli höjda skatter för vanliga människor. När Alliansen sänker skatter för låg- och medelinkomsttagare för 2012 vill Socialdemokraterna använda pengarna annorlunda, och då blir det skattehöjningar. På lång sikt bidrar deras politik till en försämrad situation på arbetsmarknaden. Utanförskapet växer och arbetsmarknaden fungerar sämre vilket i sin tur äventyrar ekonomin – såväl på offentlig som på individnivå.

Många frågor återstår alltså för Socialdemokraterna att svara på. I deras skuggbudget fick vi inga svar alls.


Anders Borg (M)
Finansminister

Annicka Engblom (M)
Förbundsordförande Blekinge

Johan Sandberg (FP)
Länsordförande Blekinge

Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Distriktsordförande Blekinge

Magnus Larsson (C)
Distriktsordförande Blekinge

(Publicerat i Sydöstran Lördag 7 maj 2011)

Inga kommentarer: