08 maj 2011

Säkerhet bygger vi tillsammans

För en vecka sedan besökte jag Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum SWEDEC i Eksjö på inbjudan av Moderata seniorer i Jönköpings län. Det blev ett mycket intressant besök med information om hur denna så viktiga försvarsmaktsgemensamma resurs utbildar och opererar.


Utan dessa personers mycket kunniga och många gånger livsfarliga insatser skulle t.ex arbetet i Afghanistan inte kunna utföras.

Jag fick också tillfället att tala om utrikes- och säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld, berätta om den reformering av Försvarsmakten som Alliansregeringen genomför, hur vi bygger säkerhets tillsammans med andra länder och organisationer samt slå ett slag för ett framtida NATO-medlemskap. Det senare förstås en personlig åsikt, men som delas av många andra.

Läs mer om besöket på Försvarsmaktens hemsida

Inga kommentarer: