09 maj 2011

Idag firas Europadagen

I dag firas Europadagen. För de flesta svenskar är det något som går obemärkt förbi. liksom ofta själva EU gör. EU har blivit så mycket en del av svensk vardag att det är osynligt utom vid de fall då någon gör något riktigt dumt. När byråkratin blir riktigt fel.

I dag finns få gränser i Europa, människor rör sig fritt. Vi har dessutom kommit långt på en rad andra områden - studenter kan söka sin utbildning var de vill, patienter får allt bättre möjligheter att söka vård utomlands och för företag är det allt lättare att nå kunder utomlands. Gränser har rivits.

Om vi i dag fick nominera Nobels fredpris till någon så skulle vi ge det till EU. Freden i Europa de sista 60 åren är unik. EU är inte ensamt - NATO, demokratiseringen och mycket annat har bidragit. Men andan, att vi i Europa hör ihop, har något mer gemensamt och ska samarbeta tror vi genomsyrat alla de faktorer som bidragit till fred.

När nästa generation växer upp kommer de förhoppningsvis ha det bättre än nu. Fler gränser kommer att vara rivna, gemenskapen är större. Saker som i dag känns stora kommer att vara självklara. Och det är faktiskt där politiken är som bäst - när vi inte ser den, den sker i bakgrunden och vi behöver inte bli upprörda.

Få kommer att fira Europadagen i Sverige i dag. Men skänk gärna EU en tanke på hur det faktiskt blivit mycket bättre i dag än förr. Och hur det kan bli ännu bättre.

Christofer Fjellner (M)
Europaparlamentariker

Annicka Engblom (M)
Riksdagsledamot Blekinge

Robert Gajos (M)
Fd Euroregion Baltic

(Publicerat i Blekinge läns tidning 9 maj 2011)

Inga kommentarer: