18 maj 2011

Ungdomsbrottslighet måste kvävas i sin linda

Ungdomsbrottslighet liksom all annan brottslighet beskär människors frihet. Inte bara för dem som drabbas utan även för förövarna själva. Varje rättsstat måste stå upp mot varje kriminell handling. Alliansen lanserar därför nu en rad åtgärder med syfte att slå undan benen för ungdomsbrottsligheten.

Att som ungdom begå ett brott behöver inte vara starten för ett kriminellt liv, men för en liten grupp ungdomar är det där det börjar. Därför måste ungdomar i riskzonen redan tidigt uppmärksammas av polis och andra myndigheter.

I det pilotprojekt för ungdomar som nu sjösätts av alliansregeringen ska sociala insatsgrupper startas under ledning av socialtjänsten. Unga personer som riskerar att dras in i kriminalitet ska identifieras och därefter ska den unges skyddsnät stärkas såväl i skolan som på arbetsplatsen eller på fritiden. Arbetet med ungdomar i riskzonen ska bedrivas av den lokala polisen, socialtjänsten, skola, föräldrar och omgivning tillsammans.

Psykiatrin och missbruksvården ska vid behov också kunna medverka i insatserna, vilka i första hand riktas mot de ungdomar i åldern 15-25 år som är brottsaktiva eller brottsaktiva som avtjänar straff. Socialstyrelsen får regeringens uppdrag att tillsammans med polisen utveckla mer kvalificerade metoder för att identifiera de ungdomar som ligger i riskzonen att bli rekryterade till kriminella gäng samt att utarbeta nationella riktlinjer för stödinsatser för de ungdomar som vill hoppa av kriminella gäng.

Alliansen har tidigare infört tydligare ansvar för vårdnadshavare genom skärpt skadeståndsansvar, påföljden ungdomstjänst, drogtestning av unga under 15 år och att barn under 15 år ska kunna utredas för brott i fler fall än tidigare. Men arbetet fortsätter och åtgärder för att fånga upp ungdomar som riskerar att bli kriminella är bara en i raden av reformer som Alliansen vill genomföra. Andra är snabbare behandling i domstolarna av ungdomsbrott och en ökad samverkan innan brott begås.

Det finns ingen universallösning för att komma tillrätta med ungdomsbrottslighet eller hindra fortsatt kriminalitet hos unga. Alla åtgärder sammantaget bildar en helhet som kommer att öka vår gemensamma förmåga att sätta stopp för kriminella handlingar. Alliansen har markerat att toleransnivån är låg, samtidigt som vi är tydliga med att alla behövs i kampen mot ungdomsbrottsligheten. Att förhindra att en ung människa väljer en kriminell bana är en av våra allra viktigaste frågor att arbeta med.


HELENA BOUVENG (M)
Riksdagsledamot Jönköpings län
Ledamot i justitieutskottet

ANNICKA ENGBLOM (M)
Riksdagsledamot Blekinge län
Ledamot i försvarsutskottet

MARCO PAULSSON (M)
Ledamot Polisstyrelsen Blekinge län

(Publicerat i Sydöstran lördagen den 14 maj)

Inga kommentarer: