15 april 2009

Alliansen värnar Sverige

2009 års vårproposition är en tydlig markering som visar att alliansregeringen inte går i den utgiftsfälla som oppositionspartierna gillrat. Istället för att huvudlöst sätta igång sedelpressarna och uppmuntra en ansvarslös hantering av skattebetalarnas pengar vilket Socialdemokraterna aviserat, värnar alliansregeringen linjen att försiktighet och ansvarsfullhet skall prägla den ekonomiska politiken. Det är viktigt att vi nu i tider av djup oro på arbetsmarknaden förstärker de arbetsmarknadspolitiska verktygen. I vårpropositionen riktas därför 10 miljarder mot en aktiv och offensiv arbetsmarknadspolitik. Det kommer att ge ett stöd i hårda tider. Ett annat steg i krishanteringen består av att statsbidragen till kommuner och landsting ökar markant. Ett tillfälligt konjukturstöd införs på 7 miljarder för 2010 som betalas ut i december 2009. Till detta skall vi lägga ett permant tillskott på 5 miljarder från och med 2011. Alltså sammanlagt 17 miljarder förutom redan redovisade satsningar. Blekingekommunerna kommer att få en dela av denna kaka. Det är rejäla resursförstärkningar som visar på känslan av ansvarstagandet och insikt om att välfärden skall sättas främsta rummet. Dessa stöd är till för att värna själva kärnan i välfärdsbygget. Vi befinner oss just nu i ett mycket utsatt ekonomiskt läge. Sverige dras med i den neråtgående trend som präglar hela världsekonomin. Arbetslösheten stiger och välfärden utsätts för stora utmaningar. I detta läge behöver Sverige en regering som står enad och överens om vilka verktyg som på bästa möjliga sätt dämpar krisens effekter. Alliansens har under årens lopp smält samman och förstärkt denna samsyn, till skillnad från oppositionen, som än i dag sitter i olika typer av rådslag mitt i kristider. Vi tar ansvar för Sverige medan oppositionen vill starta sedelpressarna och dela ut pengar till höger och vänster. När Tomas Östros står i Riksdagens talarstol och kryptiskt talar om att regeringen har tappat ”greppet” om arbetsmarknaden så sår han i blindo. Vi vet mycket väl hur Östros och socialdemokraterna har tänkt sig att stärka detta grepp. Det är skattehöjningar som slår brett och djupt mot vanliga löntagare som gäller. Samtidigt utlovas miljardsatsningar som går rakt ner i fickorna på amerikanska bildirektörer, man säger sig sitta på en aldrig sinande skattekista där miljardrullningen aldrig tycks ta slut. Det är just denna okontrollerade utgiftsexplosion som på sikt skulle vara förödande för Sverige. Att tappa greppet om statsfinanserna skulle innebära att låg och medelinkomsttagarna kommer att får dra ett tungt lass när Östros alla löften skall betalas. Till detta kommer kraven från (V) och (MP), bland annat krav på kraftigt höjd bensinskatt och avveckling av vår kärnkraft. Då väntar åtstramningar och skattehöjningar runt hörnet. Det är en farlig politik som skapar otrygghet. Alliansregeringen tar ansvar och sätter värnandet av skattemedel före ofinansierade utgiftsexplosioner. Det är den vägen vi måste gå för att trygga framtidens välfärd. Det är kärnan i 2009 års vårproposition.

Inga kommentarer: