23 april 2009

Barnomsorgsalternativen ökar

Nu har alliansregeringens förslag om barnomsorgspeng röstats igenom i Riksdagen. Detta är ytterligare en valfrihetsreform som från den första juli möjliggör för landets familjer att själva få bestämma vilken barnomsorg som passar familjen bäst. Vi i Alliansen tror nämligen att de bästa besluten fattas av familjen och inte av politiker. Genom att införa barnomsorgspeng utvidgas kommunernas bidragsskyldighet till att omfatta andra former än förskola och fritidshem. Med hjälp av barnomsorgspengen kan andra pedagogiska verksamheter förutom kommunens förskoleutbud växa fram, som exempelvis familjedaghem, flerfamiljslösningar och enskilda förskolor. Regeringen skjuter till 660 miljoner kronor till kommunerna för att finansiera denna så viktiga satsning, vilket är den summa som Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har räknat ut att reformen kostar. Förutom att barnomsorgspengen ger familjer möjligheter att välja den barnomsorg som passar deras familj bäst, så innebär den också rätten att välja barnomsorg i en annan kommun än hemkommunen. Det betyder att om jag väljer att placera mina barn i en verksamhet i en annan kommun, så är min hemkommun skyldig att lämna pengen direkt till den mottagande kommunen. För föräldrar som bor i en kommun men arbetar i en annan öppnar det såklart nya möjligheter vad gäller exempelvis hämtning och lämning på dagis. Barnomsorgspengen innebär en ökad möjlighet för familjer att få familjepusslet att gå ihop. I de kommuner som inte klarat av att leverera barnomsorg i rätt tid eller med tillräcklig kvalité, kommer nu föräldrarna att få möjlighet att välja en alternativ barnomsorg som de tycker är bäst för att lösa sin familjesituation. Patrik Forslund (M) Riksdagsledamot och talesman i förskolefrågor Annicka Engblom(M) Riksdagsledamot, Blekinge län

Inga kommentarer: