18 april 2009

Milde himmel, ABF!!

Läste Per Gudmundsons ledarblogg (SVD)igår där han uppmärksammat följande: http://blogg.svd.se/ledarbloggen?ID=13155 "Så var det då dags igen. I morgon lördag står Stockholms ABF, Arbetarrörelsens bildningsförbund, åter värd för ett evenemang ägnat att hylla världens mest slutna kommunistdiktatur Nordkorea. Svensk-koreanska föreningen ska avge ”Rapport från Nordkorea”, genom att låta Torbjörn Björkman, journalist på Kommunistiska partiets tidning Proletären, ”just hemkommen från resa i Demokratiska Folkrepubliken Korea”, hålla föredrag med bildvisning. Den arrangerande Svensk-koreanska föreningen är som bekant en stödförening för Nordkoreas kommunistdiktatur, och den som söker bevis på föreningens totala verklighetsförnekelse och sektmentalitet kan med fördel söka sig till föreningens webbsida, där särskilt avdelningen för fråga-svar ger inblick. ”Fråga: Är Nordkorea en diktatur?” ”Nej, DFRK är en konstitutionell flerpartidemokrati som garanterar yttrande- och församlingsfrihet för alla medborgare.” ”Fråga: Är Nordkorea ett av världens fattigaste länder?” ”Till skillnad från många kapitalistiska länder saknar DFRK bostadslöshet, arbetslöshet, prostitution och svält.” Torbjörn Björkman kommer att leverera en pålitligt positiv bild av Nordkoreas förtrycksapparat. Om detta råder inga oklarheter. Som journalist har han tidigare hyllat Zimbabwes diktator Robert Mugabe och hans katastrofala svältpolitik. ”De borgerliga ser bara ett privat projekt. Sådan propaganda har vi hört vid varje parlamentariskt val i Zimbabwe efter de första jordreformslagarna 1998. Vi kommunister ser dock en pågående nationalistisk revolution.” Björkman har även skildrat Kubas kommunistiska diktatur. ”Kuba är inte bara ett exempel för världens fattiga, utan för världen alla folk. På många sätt, som en motbild till USA, formas vår bild av Kuba; ett land som inspirerar världens fattiga, ett socialistiskt exempel som exporterar läkare och råttgift åt världens fattiga, med ambitioner för jämlik utbildning och rättvisa, nationellt och globalt. Det är nästan för mycket av det goda, men för våra drömmar och visioner finns inga gränser.” Det är talande att ABF stödjer detta. Tyvärr är det inte första gången. Även förra året vid denna tid (kan det ha samband med ”solens dag”, dvs evighetspresidenten Kim Il Sungs födelsedag?) hölls en manifestation, då med officiella representanter för diktaturen. Arrangemanget är ett tecken på att ABF vägrar att ta till sig av den kritik som framförts gång på gång (exempelvis i Magasinet Neo). För ABF är kommunistdiktaturernas stödtrupper naturliga delar av arbetarrörelsen, och inte dess fiender. För ABF är propaganda för utsvältningspolitik inget problem, utan en tillgång. Som försvar brukar ABF anföra att man hellre vill inkludera än exkludera. Det är ett ohållbart resonemang. Nykterhetsrörelsen skulle, exempelvis, inte bjuda renlevnadsivrarna i den nazistiska Svenska motståndsrörelsen på lokalhyran. Det statliga ekonomiska stödet (närmare en halv miljard om året) till ABF borde ifrågasättas så länge de samarbetar med odemokratiska krafter." Vem fackets medlemmar om detta? Det är dom som betalar för kalaset.

Inga kommentarer: