04 april 2009

Allianspolitiker mötte militärpersonal

Riksdagsledamot Annicka Engblom(M) ledde under måndagen en delegation med företrädare från försvarsutskottet samt kommunpolitiker vid besök på marinbasen i Karlskrona. Alliansföreträdarna mötte de officerare och sjömän som inom snar framtid skall bege sig till Somalia för att utföra viktiga uppgifter i samband med operation Atalanta. Något som uppskattades av den militära personalen på plats – Det är viktigt att vi får möjlighet att se varandra i ögonen. Allt bygger egentligen på att det finns ett förtroende från politiker till sjömän. Vi måste kunna lita på varandra och veta var vi har varandra när vi är i Afrika, kommenterade Fartygschefen Björn Bergstrand som tyckte att det kändes bra att riksdagspolitikerna kom på besök inför det riskfyllda uppdraget. Annicka Engblom (M) som initierat besöket betonade att insatsen utanför Somalia är mycket betydelsefull. - Det här är ju första gången som svenska marinen gör ett så omfattande uppdrag. Men utifrån de kontakter vi hittills haft med marinens personal har jag förstått att man är väl förberedd. Det känns tryggt att veta och jag är övertygad om att man kommer att lösa uppgiften på ett bra sätt, menade Engblom. Insatsen i Somalia är en del av ett EU samarbete som syftar till att skydda transporter med förnödenheter till en hårt utsatt befolkning. Bakgrunden är att s.k. piratangrepp har ökat i omfattning. Det är främst olika typer av hangarfartyg som är drabbade, men även hjälptransporter befinner sig i farozonen. Sverige kommer bland annat att bidra med eskorthjälp i form av 2 korvetter och 1 stödfartyg. Totalt uppgår personalstyrkan till 152 personer och slutdatum är beräknat till 15/9.

Inga kommentarer: