09 juli 2009

Ännu ett monopol avskaffas

Infrastrukturminister Åsa Torstensson låter meddela idag att Regeringen från och med den 1 juli nästa år avskaffar monopolet på fordonsbesiktningen. Hurra, säger jag. Ytterligare ett monopol i papperskorgen. Nu öppnas möjligheter för privata utförare att göra kontrollbesiktningar. Självklart ska dess uppfylla vissa villkor. Säkerheten på vägarna ska ju inte äventyras. Med fler utförare kan till exempel lokala bilverkstäder göra besiktningarna och kunderna får därmed större valfrihet och ett bättre seviceutbud. Särskilt bra är detta för alla som bor på landsbygden, där det många gånger kan vara långt till de statliga besiktningsstationerna. Regeringsbeslutet öppnar också för fler företagsetableringar. I Finland innebar avskaffadet av besiktningsmonopolet en tredubbling av antalet stationer.

Inga kommentarer: