07 juli 2009

Höga alkoholskatter skapar smuggling

Socialminister Göran Hägglund föreslår höjda alkoholskatter och lutar sig mot en undersökning från SOM-institutet på Göteborgs universitet, om att även svenska folket tycker som honom. Det är ju varken någon nyhet eller hemlighet att KD:s inställning till skatten på alkohol är strängare än övriga allianspartiers. Väl i det, men jag måste starkt ifrågasätta varför KD envisas med att enbart hänvisa till SOM:s undersökningar. Jag har återkommande kontakter med tullmyndigheterna i södra Sverige. För något år sedan redovisade SOM att smugglingen minskat kraftigt, medan Tullen vittnade om det omvända förhållandet. Jag måste säga att jag sätter större tilltro till vad tulltjänstemännen upplever i sitt yrkesutövande, än vad forskare kommer fram till bakom sina datorskärmar. En utredning från Handelns utredningsinstitut (HUI) visar att 59% av svenskarna i södra och norra Sverige tycker att det är helt ok att köpa alkohol via andra kanaler än Systembolaget och jag tror att detta resultat ligger närmare sanningen än SOM:s undersökning. Människor har inget emot höjda skatter i Sverige, eftersom de ändå köper sin alkohol utomlands - till lägre skatt. Eller smuggelsprit utan skatt alls! Självklart ska vi ha en sund och ansvarsfull alkoholpolitik i det här landet. Ett styrmedel att åstadkomma detta är via skatter, men det ska vara acceptabla sådana.

Inga kommentarer: