03 juli 2009

Slalomskidor i öknen

Imorse checkade vi ut från hotellet. Det bär av hem till Sverige igen ikväll, men först en dag för besök hos underhållsenheten (UhE), som är inhyst på den franska Base Ariénne, och sedan tillbaka till fartygen för ytterligare möten. Monsunvindarna har tilltagit och på den vindpinade flygbasen fullkomligt blästrade den heta sanden huden. Jag såg till att göra snabba förflyttningar mellan de vältempererade containrarna. Underhållsenheten står för logistik- och stabsfunktionerna iland och på en plats som denna, där uppgjorda tider och ingångna avtal inte alltid efterlevs, krävs det ett stort mått av flexibilitet av personalen. En kul grej är att UhE fått sig tillsänt ett par skidor, vilket minst sagt känns lite udda i detta ökenklimat. Självklart var man inte sen att göra en beställning hem av kompletterande material som slalomportar, pjäxor och naturligtvis en slalombacke. Det ska bli kul att hör hur reaktionen på beställningen blev. På förbandet har man en strikt drogpolicy som innebär noll och ingen alkohol, förutom ett glas vin eller två öl om man har ledigt i några dagar. Väl i det. Drogpolicys finns det på många arbetsplatser, men på det sätt som denna är förankrad på förbandet och efterlevs av alla imponerar.Detta och mycket annat pratade vi med Jakob, som är personalansvarig för hela gänget om 152 personer. Med FHQSA Mikael diskuterade vi samarbetet med de andra nationerna. Det fungerar i stort sett bra, framför allt med Tyskland, som har befunnit sig i Adenviken sedan flera år och har en ansenlig personalstyrka på plats. Inför en eventuell fortsättning på svenskt deltagande får vi dock kanske fundera på en annan plats att kampera. Fransmännen börjar dra öronen åt sig vad det gäller att upplåta mer plats på deras bas. Och jag förstår det. Länderna som vill markera närvaro i Adenviken blir allt fler och varje samling containrar eller tält som slås upp kräver el, avlopp och andra faciliteter. Efter besöket på UhE begav vi oss tillbaka till fartygen. Jag hade många givande samtal med både officerare och kontraktsanställda sjömän. Med de senare bland annat om hur de tänker sig en fortsatt framtid inom Försvarsmakten. Med de positiva svar jag fick känns personalförsörjningen inom Marinen de närmaste åren tryggad. Det är lite si och så med tillgången till nätet härnere, helt förståeligt. Jag återkommer med en summering av mina intryck när tillfälle ges.

Inga kommentarer: