29 juni 2011

Blåsmusik på toppnivå i Karlskrona

Under veckan genomförs masterutbildningen för blåsinstrument, Blekinge International Brass Academy, BIBA, i Karlskrona. Det är en högskoleutbildning på masternivå och samlar hundratalet lärare och elever från hela världen.

24 juni 2011

Glad midsommar tillönskar jag alla!!En riktigt härlig midsommar tillönskas mina läsare!

23 juni 2011

Om sjukförsäkringen

Svar till Haglö, Jeppsson och Svensson, BLT den 18 juni 2011. Vi ska aldrig glömma att Sverige före regeringsskiftet 2006 hade bland den högsta sjukfrånvaron i världen. Med Alliansens reformer har sjukskrivningarna halverats och förtidspensionerna gått från en av Europas högsta nivåer till en av de lägre. I våra möten med människor, som med den tidigare S-politiken enbart var hänvisade till förtidspension, tar vi nu del av hoppfulla människors berättelser om rehabilitering och hjälp med att komma tillbaka till arbetslivet.

07 juni 2011

Rekryteringen till Försvarsmakten har fått en mycket god start

Sammanlagt har Försvarsmakten haft tio sökande per plats till den frivilliga militära grundutbildningen (GMU), som nu ersatt den med åren starkt urholkade värnpliktsutbildningen.