PRESS

Pressmeddelande
2011 06 01


Riksdagsledamot Annicka Engblom (M) gör återbesök på flygbasen Pápa i Ungern 1-3 juni

Under de kommande tre dagarna besöker Annicka Engblom flygbasen Pápa i Ungern tillsammans med den svenska Nato-delegationen. Heavy Airlift Wing ,HAW, är ett multinationellt förband, där Sverige sedan 2008 samarbetar med elva andra nationer om transportflygplan av typen Boeing C-17 Globemaster. För Annicka Engblom del är detta hennes andra besök på förbandet.

-           När jag förra gången besökte förbandet 2009 var det under uppbyggnad och transportflygplanen precis i färd med att levereras, berättar Annicka Engblom. Jag imponerades stort av hur väl samarbetet fungerade och av hur snabbt verksamheten kom igång efter beslut, fortsätter hon.

Sverige ingår som näst största nation i samarbetet och åtagandet sträcker sig över trettio år. Transportflygplanen är en nationell resurs och används inte bara för militära transporter utan också för humanitära insatser, bland annat under jordbävningskatastrofen i Haiti 2010. De cirka 20 svenskar som arbetar på basen gör det under två till fyra år.

-           Den svenska personalen, av vilka några normalt arbetar på F17 i Ronneby, bor i Ungern med sina familjer. De har fått överkomma många utmaningar och det är viktigt att ta tillvara deras erfarenheter, säger Annicka Engblom vidare. Jag ser fram emot att träffa dem igen och få ta del av hur verksamheten ser ut och fungerar idag, avslutar hon.
-------------------------------------------------------------------------

Pressmeddelande
27 augusti 2010


Osolidariskt agerande av vänsterpartierna!

En rödgrön regering kommer att påbörja tillbakadragandet av den svenska styrkan i Afghanistan under inledningen av 2011. Trupptillbakadragandet kommer att ha avslutats senast under det första halvåret 2013. Efter överlämnandet ska Sveriges insats helt inriktas på civilt bistånd.

Annicka Engblom moderat riksdagsledamot från Blekinge är djupt engagerad i frågan. Hon reagerar starkt på vänsterpartiernas besked.
– Det är rent ut sagt förkastligt. Här visar vänsterpartierna att allt tal om solidaritet i ordets egentliga mening inte är annat än tomt prat.
– Det är givet att dras mattan undan i form av militärt beskydd så blir de civila insatserna mer sårbara. Hur man kan tro att talibanerna lugnt och stilla kommer att sitta och titta på återuppbyggnaden utan att agera en gåta.
– Dessutom skulle ett svenskt tillbakadragande skapa ett tomrum. Andra länder får ersätta när Sverige sviker. Det är inte acceptabelt och kommer att skada vårt lands anseende avslutar Annicka Engblom

............................................................................
Pressmeddelande
11 april 2010

Ett efterlängtat besked för svenska ubåtsvapnet

Idag ger försvarsminister Sten Tolgfors beskedet att regeringen i vårpropositionen lägger förslag till Riksdagen om att köpa två nya ubåtar till den svenska marinen och rusta upp ytterligare två. Tillsammans handlar det om en investering i mångmiljardklassen.

– Det är toppen att allting nu är klart. Det är ett mycket viktigt och glädjande besked för Blekinge, den svenska marinen och Kockums AB, säger Annicka Engblom, moderat riksdagsledamot i försvarsutskottet. Sverige har ett ubåtsvapen i absolut världsklass och jag har aldrig tvekat på att den här satsningen skulle komma, även om jag har fått utså spe från vänsterhåll, fortsätter Engblom.
Ett modernt ubåtsvapen är oslagbart vad det gäller övervakning och underrättelseinhämtning av ett lands sjöterritorium. De två ubåtarna av nya generationen ersätter dagens Södermanlandsklass och två av dagens Gotlandsklass livstidsförlängs till år 2035. För Kockums AB är dagens besked viktigt med hänsyn till att det säkrar viktig kompetens inom företaget, men också att det öppnar för stora exportmöjligheter. Flera länder har visat stort intresse av att köpa svenska ubåtar. Singapore har redan köpt flera stycken och är mycket intresserade av fortsatta affärer.

– Det ska bli intressant att se hur beskedet tas emot från vänsterhåll, säger Annicka Engblom. (S) har inga pengar för materielanskaffning, (V) vill minska på dagens nivå med flera miljarder och (MP) vill avskaffa ubåtsvapnet helt. Får vi regeringsskifte i höstens val, får nog Kockumsarbetarna se sig om efter annat att göra, avslutar Annicka Engblom.

.........................

Pressmeddelande: Engblom inspekterar Tvärleden
Under fredagen kommer riksdagsledamot Annicka Engblom (M) från Blekinge att längs Tvärleden åka tur och retur till Göteborg med en långtradare från Sandahls Fulload, som kör transporter för Volvo Personvagnar AB i Olofström.

Tvärleden, eller ”Volvoleden” som den kallas populärt, utgjorde under många år en svag länk i transportkedjan för Volvo Personvagnar i Olofström. Sedan ett par år tillbaka har arbetet med att rusta upp vägsträckan kommit igång. Blekingeetappen är klar och den största och egentligen mest angelägna etappen Osby - Markaryd kom igång ett år tidigare än planerat

– Jag tycker det är viktigt att med egna ögon se hur arbetet med denna för Blekinge och Olofström så viktiga vägsträcka framskrider, säger Annicka Engblom.

– Där finns dock fortfarande delar av sträckan som behöver förbättras för att trafiken ska flyta på, fortsätter Annicka. Framför allt etappen förbi Lönsboda i Skåne och här behöver jag diskutera med kollegorna i Region Skåne om hur vi ska kunna få till stånd en tidigare byggstart än år 2016, avslutar Annicka Engblom.


För mer information:
Annicka Engblom, riksdagsledamot (M)
0702 – 67 00 01

Jonas Knutsson, informationschef Volvo Personvagnar AB
0733 – 333 564