29 april 2011

Dagens utspel i media

Karlskronamoderaterna, företrädda av KG Svenson, har idag figurerat i media och krävt hela landstingsledningens avgång efter att landstingsfullmäktige i förra veckan inte beviljat den förra landstingsstyrelsen ansvarsfrihet för budgeten 2010.

27 april 2011

Att leva som man lär

Under gårdagens sammanträde med fullmäktigegruppen meddelade jag att jag avsäger mig uppdraget som ledamot i Karlskrona kommunfullmäktige. Orsaken är den och ingen annan att jag i lördags utsågs till ny förbundsordförande för blekingemoderaterna och eftersom jag är av den uppfattningen att man inte ska sitta på för många stolar samtidigt, vill jag leva som jag lär.

08 april 2011

Skövdemodellen

Inför uppgiften att i framtiden attrahera och rekrytera personal till Försvarsmakten behöver både omgivande samhälle och näringsliv kring förbandsorterna samarbeta. Särskilt viktigt är detta i de befolkningstäta och universitets- och högskolefrekventa södra delarna av Sverige, som till stor del kommer att utgöra rekryteringsbas och inkörsport för förbandsorterna i de norra delarna av Sverige.