27 juli 2018

MODERATERNA LÄGGER FRAM KRISSTÖDSPAKET FÖR SVERIGES LANTBRUKARE UNDER TORKAN


Sveriges lantbrukare gör ett fantastiskt arbete, bland annat genom en hållbar livsmedelsproduktion med god djuromsorg. I sommar har den allvarliga torkan dock slagit hårt mot landets lantbrukare. Krisen kräver att vi agerar här och nu. Därför lägger Moderaterna nu fram ett samlat krisstödspaket för att undvika en omfattande nödslakt och att gårdar tvingas lägga ner. Vi utgår från att Stefan Löfvens regering nu tar ansvar och möter dessa krav.

Fortfarande kan vi inte helt överblicka konsekvenserna av den allvarliga torkan. Men redan nu är det uppenbart att Sveriges lantbrukare måste få rejält med stöd.

Torkan medför extra kostnader, samtidigt som viktiga intäkter uteblir på grund av förlorade skördar. Till hösten kommer det bli svårt att få tag på foder och strö. Risken är stor för en omfattande nödslakt.

Krisstödet bör först och främst bestå av ekonomiskt stöd till lantbrukarna. Dessutom behövs regellättnader för att hantera torkan. Alla berörda myndigheter, länsstyrelser, Jordbruksverket, Naturvårdsverket med flera behöver vända och vrida på varje möjligt undantag för att nu underlätta för bönderna.

Den allvarliga situationen visar också på något som Moderaterna länge har påpekat: att jordbruket i Sverige har mycket låga marginaler till följd av höga skatter och krångliga regler. Då blir det svårt att bygga upp en buffert som kan användas när till exempel torka slår till.

Bara under den här mandatperioden har Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen höjt skatten med 60 miljarder kronor. Det lägger en våt filt över jobb och tillväxt i hela Sverige. Krisstöd behövs just nu – men på längre sikt måste vi också se till att lantbrukarnas villkor förbättras.

Viktigast är att stoppa den planerade skattehöjningen på jordbruksdiesel som planeras träda i kraft den 1 januari 2019. Moderaterna vill istället sänka dieselskatten. Med vår politik blir skatten på jordbrukarnas diesel 1 krona lägre per liter än om Socialdemokraterna får fortsätta styra.  Dessutom vill vi minska lantbrukets administrativa börda. Sverige ska inte införa onödiga särkrav.

Sveriges lantbrukare behöver besked och handlingskraft för att kunna planera framtiden. Vi uppmanar den rödgröna regeringen att genomföra förslagen i vårt krisstödspaket till landets lantbrukare snarast.

 
Maria Malmer Stenergard
Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson (M)

Sten Bergheden
Landsbygdspolitisk talesperson (M)

Annicka Engblom
Riksdagsledamot, Blekinge län (M)

Jeppe Johnsson
Förbundsordförande Blekinge (M)

 

26 juli 2018

FRÅGAR BUCHT OM MIKROBRYGGERIERNAS BIDRAG TILL NÖDUTFODRING


Denna sommar bjuder på sol och värme som aldrig förr. Den bjuder därmed också på extrem torka, vilket fört med sig foderbrist för landets lantbrukare och djurhållare. Varje dag läser jag i tidningarna och i sociala media om hur mina vänner som driver lantbruk vänder och vrider på alla möjligheter att skaffa mat för sina djur och undvika nödslakt. För flera är det redan för sent, men är vi snabbfotade med att besluta om undantag från en del av den byråkrati som sätter käppar i hjulet kan vi kanske förhindra nödslakt.

Ett alternativ till utfodring dök upp i media i veckan. Möjligheten för landets mikrobryggerier att skänka bort restprodukten drav till lokala lantbrukare. Det har gått utan problem tidigare, men 2014 beslutade Jordbruksverket att mikrobryggerierna behövde registrera sig som foderleverantörer för att kunna fortsätta skänka sin drav och för det tar myndigheten ut en års- och tillsynsavgift om ca 30000 kr/år.

Mycket pengar för små företag, som istället gratis skänker sin restprodukt till biogasframställning eller kompostering.

Heltokigt, eller hur?! Ett exempel på där byråkratin överrider sunt förnuft.

Nå, akuta lägen kräver akuta åtgärder och undantag från stelbenta regelverk. Jag har idag därför ställt följande fråga till jordbruksminister, Sven-Erik Bucht:


"Möjliggörande att tillhandahålla drav för utfodring
Sommarens extremtorka har medfört akut foderbrist för landets lantbrukare och djurhållare och i skrivande stund har vi ännu inte sett slutet på värmeböljan. Det vänds på alla möjliga stenar för att finna lösningar på alternativa utfodringsmöjligheter för djuren för att i längsta möjligaste mån undvika nödslakt.
En av dessa är möjligheten för landets mikrobryggerier att till omkringliggande lantbruk skänka drav som kraftfoder till exempelvis kor och grisar. Drav utgörs av de fasta resterna vid ölframställning efter att vätskan silats av efter mäskning. Eftersom drav består av uppblött krossad kornmalt har det en hög proteinhalt och lämpar sig väl för utfodring av nötkreatur och vid svinuppfödning. Drav måste dock levereras färskt som foder innan det börjar fermenteras.

Tidigare har mikrobryggerierna kunnat skänka drav till lokala bönder som en restprodukt, men sedan 2014 har detta blivit alldeles för dyrt, då Jordbruksverket infört cirka 30 000 kronor i års- och kontrollavgifter för mikrobryggerierna om man vill fortsätta som foderleverantör. Detta trots att landets mikrobryggerier skulle kunna leverera cirka 100 ton foder i veckan.

På grund av kostnaderna används dravet istället till biogas eller till kompost, trots att det skulle behövas för att bistå närliggande bönder med nödvändigt foder. Läget är akut och det är ytterst allvarligt att byråkrati sätter käppar i hjulet från att rädda djur från nödslakt.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet:

Ämnar Sven-Erik Bucht, med tanke på det akuta läget, vidta omedelbara åtgärder för att underlätta regelverket så att landets mikrobryggerier som tidigare ska kunna skänka restprodukten drav till lokala lantbrukare och djurhållare?"Läget är akut och jag föresätter att jordbruksministern snabbt svarar på frågan . Eller ännu hellre - tillser att regelverket förenklas eller beslutar om undantag från detsamma så att nödutfodring av djuren med drav kan ske innan fler behöver gå till slakt.

I grunden tycker jag att bestämmelsen för mikrobryggerierna om att behöva registrera sig som foderleverantörer för att kunna skänka bort sin restprodukt är oerhört kontraproduktiv. Den borde tas bort i sin helhet.

Nya Moderaterna presenterade idag ett samlat krisstödspaket för Sveriges lantbrukare med anledning av torkan:

https://moderaterna.se/samlat-krisstodspaket-till-sveriges-lantbrukare-med-anledning-av-torkan