10 december 2015

Kommunerna behöver bättre verktyg kring tiggeriet

Det växandet tiggeriet i Sverige för med sig att redan utsatta människor riskerar att utnyttjas på olika sätt. Dessutom är situationen ansträngd i många kommuner runt om i landet med växande olovliga boplatser, där människor bor under ovärdiga levnadsförhållanden. Situationen i Malmö är ett exempel på det.

På Moderaternas partistämma för några veckor sedan togs flera viktiga beslut som vi bedömer kan möte de utmaningar vi ser runt om i landet kopplade till tiggeriet. Många kommuner vittnar om att de är i behov av fler verktyg för att lokalt kunna hantera situationen. Moderaterna vill därför att kommuner, i lokala ordningsföreskrifter, ska kunna förbjuda tiggeri. Det kan handla om platser och situationer där detta krävs för att upprätthålla den allmänna ordningen. Till exempel vid buss- och tågstationer, utanför butiker samt andra platser som torg och parker.

Vi vill inte ha ett nationellt tiggeriförbud där vi förbjuder människors möjligheter att be om hjälp, men kommunerna måste ges bättre och tydligare förutsättningar att säkerställa såväl ordning som trygghet lokalt.

Moderaterna beslutade också om en rad andra åtgärder för att bättre kunna hantera frågan:

·         För att förhindra att utsatta människor utnyttjats för tiggeri under människohandelsliknande förhållanden vill vi att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras.

·         Många av de EU-medborgare det handlar om bor under svåra förhållanden och vi ser en utveckling där människor olovligen bosatt sig på annans mark. Lagar och regler måste upprätthållas och gälla lika för alla. För att säkerställa att illegala boplatser inte uppkommer och permanenteras måste regelverket förtydligas och förenklas så att det är tydligt hur kommuner, polis och markägare kan agera. Det gäller till exempel reglerna för bosättningar på privat mark och avhysning samt för så kallad särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten.

·         Arbetet på EU-nivå måste också stärkas för att förhållandena i länderna vars medborgare det handlar om förbättras. Sverige bör ta initiativ inom EU för att sätta press för att dessa länder ska agera mot diskriminering och sociala orättvisor. Till exempel genom ekonomiska sanktioner.

Moderaternas partistämma visade tydligt vilka förslag som krävs för att hantera utmaningarna lokalt och säkerställa att redan utsatta människor inte utnyttjas. Nu krävs konkret handling från regeringen.

Annicka Engblom (M)
Riksdagsledamot Blekinge och ledamot av partistyrelsen

Jeppe Johnsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Elin Petersson (M)
Patrik Krupa (M)
Ombud för Blekinge på partistämman