POLITIK

UPPDRAG:

Konstitutionsutskottet:


Försvarsutskottet:
Försvarsfrågorna är väldigt viktiga för Blekinge, eftersom vi har både Marinbas, flygflottilj (F17) och en helikopterskvadron i länet. Med min bakgrund inom försvaret har jag möjlighet bidra med mina kunskaper och kontakter inom myndigheter och att påverka utvecklingen inom försvaret. Som ledamot i utskottet ansvarar jag för frågor om underrättelsetjänst och cyberkrigföring.

Exportkontrollrådet:
Av regeringen har jag sedan 2007 utsetts att som ledamot företräda moderaterna i Exportkontrollrådet (EKR), som är ett särskilt parlamentariskt rådgivande organ för försvarsmaterielexportfrågor. EKR bistår myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP), som är den statliga myndighet som kontrollerar Sveriges export av försvarsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, det vill säga sådana produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som för försvars­ändamål. ISP är också nationell myndig­­het för FNs konvention om förbud mot kemiska vapen samt ger tillstånd till frisläppande av frysta tillgångar.


Sammanfattning uppdrag:
Förbundsordförande Moderatkvinnorna
Ledamot Sveriges riksdag
Ledamot Konstitutionsutskottet
Ersättare Försvarsutskottet
Ledamot Nordiska rådet
Ordförande Medborgar- och konsumentutskottet, Nordiska rådet
Ledamot Exportkontrollrådet
Ordförande Rödeby moderatförening
Ledamot Kungliga Örlogsmannasällskapet
Ledamot BTH Governance Board