25 mars 2009

Välkommen som ÖB, Sverker!

Idag på eftermiddagen tillträder Sverker Göranson som Sveriges nye Överbefälhavare. Jag tycker att det är ett alldeles utmärkt val till landets högste militäre ledare som Regeringen gjort. Jag har bara haft tillfälle att träffa Sverker ett fåtal gånger. Mitt första intryck av människor brukar ofta visa sig stämma och för mig utstrålar Sverker både kompetens och stabilitet. Han känns förtroendeingivande och allt detta är viktiga egenskaper i den ledarroll han nu inträder och den omdaningsfas som hans myndighet, Försvarsmakten, nu fullföljer. Samtidigt lämnar då Håkan Syrén sin 5-åriga gärning som ÖB för att bli ordförande i EU:s militärkommittée, EUMC. Håkan ska ha ett väldigt stort tack för sin insats och han lämnar efter sig ett gediget arbete, framför allt med värdegrundsfrågorna. Jag har alltid uppskattat Håkans klokhet, integritet och rakrygghet och jag känner mig faktiskt lite stolt å hans vägnar, att Sverige som icke Nato-land, får förtroendet att leda en organisation som till stora delar består av Nato-länder. Sverker påminner lite om Håkan i sin läggning och det bådar för en kontinuitet i det arbete med Försvarsmakten som inletts och som fortskrider under de närmaste åren. Välkommen, Sverker och lycka till, Håkan! För övrigt anser jag att Sverige bör gå med i NATO!

24 mars 2009

Indiens nya ambassadör

Ikväll höll Svensk-indiska parlamentariska vänföreningen årsmöte på indiska residenset och vi fick tillfälle att stifta bekantskap med den nye ambassadören Balkrishna Shetty. Sverige och Indien har sedan länge mycket goda relationer och den förra ambassadören, H.E Deepa Gopalan Wadhwa, gjorde väldigt mycket för att främja relationerna mellan våra länder. Det ska bli trevligt att få utveckla de relationerna med H.E Shetty. Det var också ett bra tillfälle att få bära min Punjab-dräkt, som jag införskaffade i Mumbai för en månad sedan. Den passar ju inte i så många andra sammanhang.

22 mars 2009

Gyurcsany avgår

Ungerns socialistiske premiärminister, Ferenc Gyurcsany, meddelade igår att han avgår. Det blir inget nyval, men en ny regeringschef kommer att tillträda i april och då förhoppningsvis för en koalitionsregering. Ungern har drabbats svårt av den ekonomiska nedgången och under veckans toppchefmöte i EU beviljades landet ytterligare finansiellt stöd. Ungern och ungrarna har, liksom Island, huvuddelen av sina lån i utländsk valuta och i takt med att den inhemska valutan, forinten, kraftigt tappat i värde har både nationen och medborgarna fått erfara krympta inkomster, men ökade utgifter. Det politiska klimatet i Ungern är oerhört infekterat och har så varit även innan finanskrisen. Åsiktsmotsättningarna är så starka att familjer splittras och vänner säger upp bekantskapen med varandra. Jag var i Ungern för några veckor sedan och det var många som vittnade om och som bekymrade sig för detta. Att Gyurcsany nu avgår är ett tecken på hur djup krisen i landet är och i hur desperat behov nationen är av att gräva ned stridsyxorna mellan regeringen och oppositionen. Nästa år är det val och det största oppositionspartiet, Fidesz (borgerliga alliansen), ser i dagsläget ut att vinna en promenadseger. Det återstår att se om gårdagens ministeravgång leder till den nationella samling Gyurcsany hoppas på och som Ungern verkligen behöver. Jag hoppas iallafall det.

20 mars 2009

(S) lövar och lövar och lövar......

I en kommentar i gårdagens Sydöstran lovar Peter Jeppsson att ubåtar ska byggas vid Kockums AB i Karlskrona om (S) vinner valet. Absolut, jag vill också att det byggs ubåtar och därför har jag via Sydöstran ställt några frågor till Peter. Socialdemokraterna kräver att försvaret skärs ned med 5 miljarder de kommande åren och har dessutom miljardstora svarta hål i sin budget. För första gången i svensk politisk historia skär Socialdemokraterna faktiskt ned mer på försvaret än Vänsterpartiet. Miljöpartiet kräver 8 miljarder i nedskärning. Hur hade Peter tänkt sig att bygga ubåtar med 5 miljarder mindre i sin budget? Vad ska plockas bort istället? Det nya stridsstödsfartyget? Visbykorvetter? Helikoptrar? Alliansen vill gärna se en bred överenskommelse om försvaret. Men vi är inte beredda att göra upp om oppositionen insisterar på kraftiga nedskärningar av Sveriges försvar. S, V och MP måste släppa miljardslakten av försvaret för att en uppgörelse ska vara möjligt.

12 mars 2009

Stärk det patenträttsliga skyddet

Tekniskt och industriellt nyskapande är en förutsättning för att Sverige ska behålla sin ställning som välfärdsnation. Det är därför viktigt att innovationer har ett tillfredsställande skydd mot stöld och andra former av intrång. Patent ger ett sådant skydd, men bara om det effektivt kan försvaras. Så är tyvärr inte fallet i dag. Kostnaderna för att driva patentprocesser stiger snabbare än kostnaderna för att bedriva teknisk forskning och utveckling. Det svenska rättsväsendet brister i att hindra resursstarka företag från att tvinga finansiellt svagare patentinnehavare till dyra domstolsprocesser för att försvara patentet. Detta utgör inte bara ett hot mot patentsystemet, utan hindrar också tillförsel av nya idéer och företag som är avgö-rande för ekonomisk tillväxt. En EU-studie fann att de flesta intrången sker i USA, där lokala domstolar har en tendens att döma till den egna partens fördel. Det leder till att många europeiska patentinnehavare avstår från att söka patentskydd i USA, vilket också innebär en snedvridning av konkurrensen mellan europeiska och amerikanska innovatörer. För att uppmuntra europeiska uppfinnare att söka rättsskydd har åtgärder vidtagits för att reducera kostnaderna för att få patent. Däremot har de ofta mycket större kostnaderna för att försvara patenträttigheterna inte getts lika stor uppmärksamhet. Om en tvist uppstår mellan en svensk patentinnehavare och en utländsk motpart blir saken mera komplicerad. Eftersom parterna i patenttvister oftast inte har något avtalsrättsligt förhållande med varandra, kan en svensk patentinnehavare, som blir utsatt för intrång, inte tvinga en motpart i ett annat land att gå med på skiljedom, med mindre än att båda länderna föreskriver denna metod. Långsiktiga och ofta mycket kostsamma forsknings- och utvecklingsprojekt förut-sätter ett verkligt patentskydd för att motivera insatserna. Fallet Håkan Lans är dock ett tydligt exempel på att en liten svensk innovatör i praktiken inte har några möjligheter att försvara ett värdefullt patent mot ett starkt amerikanskt bolag. Regeringen bör därför verka för att Sverige sluter mellanstatliga avtal om skiljedomsförfarande vid patenträttstvister mellan svenska och utländska patentinnehavare. Man bör också utreda möjligheterna för uppfinnare och innovatörer att kunna hävda sitt patent utomlands genom en försäkringsmodell med statliga garantier.

10 mars 2009

Tack för en fantastisk konsert, MMK!

Ikväll var jag inbjuden till Berwaldhallen för att lyssna till en konsert med Marinens musikkår under ledning av den alltid lika elegant dirigerande Andreas Hansson. Förväntningarna var som vanligt höga och de infriades som vanligt till fullo. Gästartist var Margareta Bengtson, medlem av The Real Group, men också med en egen solokarriär. Berwaldhallen var fullsatt av musikentusiaster, många med marinblå förtecken. Temat för kvällen var det svensk-finska bemärkelseåret, dvs att det iår är 200 år sedan Sverige och Finland gick skilda vägar. Det bjöds på musik av både svenska och finska kompositörer. Mäktigast var självklart "Finlandia" av Sibelius, men populärast var nog till slut ändå "Marcia Carolus Rex" och "Kungliga Flottans Defileringsmarsch". Jag njöt omåttligt när Margareta Bengtsons mjuka röst tolkade mina favoritstycken "Det gåtfulla folket" och "Så skimrande var aldrig havet". All hets och stress efter en hektisk dag fullkomligt rann av mig och jag fann ro i själ. Jag önskar att de personer som vill söndra Sveriges enda professionella militärmusikkår hade varit närvarande ikväll och fått lyssna till de dånande applåderna, både mellan musikstyckena och efter uppträdandet. Stödet för denna härliga ensemble är inte bara starkt i Karlskrona, utan var de än uppträder. Många av de närvarande har ju följt de fullkomligt obegripliga och lika olycksaliga turerna kring musikkåren. Försvarsmakten har tagit på sig ansvaret för sin försvarsmusik och sina historiska byggnader och detta ansvar ska förvaltas. All heder åt avgående ÖB Håkan Syrén, som är en av dem som verkligen förstår vikten av detta ansvar och som, när han försvarat den, fått oförtjänt kritik av dem som inget förstår. Eller kanske inte vill förstå. Försvarmusikverksamheten är inte som övrig militär verksamhet. Den passar inte in i ordinarie rutmönster och för vissa fyrkantiga personer är detta irriterande. Därför väljer man att motarbeta istället för att bejaka ett fattat beslut. Lägg av, säger jag bara. Följ order. Låt en intakt Marinens musikkår ostört få fortsätta att göra sitt jobb och framföra lika vackra toner som ikväll. Värdet av deras arbete går inte att mäta i pengar.

09 mars 2009

Det hettar till i bortre Asien

Sydkorea och USA startade idag en elva dagar gemensam militärövning. Sådana övningar är inget konstigt i sig, utan görs på regelbunden basis. Dock är denna övning mer omfattande i både längd och deltagande soldater och det har upprört nordkoreanska makthavare så till den milda grad att de satt sina militärstyrkor i stridsberedskap. Det är inte svårt att härleda dessa nordkoreanska brösttoner till det maktvakkum som råder i landet just nu. Kim Jung-Il är i princip indisponibel efter sin hjärnblödning i våras och hans utsedde efterträdare, sonen Kim Jung-Un, är ännu inte beredd att ta över. Genom att hävda att samövningen mellan USA och Sydkorea är att jämställa med en krigsförklaring, skapar man en fiende mot vilken folket kan rikta sin ilska emot. Klassiskt, kommunistiskt härskarmanér. Jag kunde ändå inte låta bli att dra på munnen, när man i morgonnyheterna visade TV-utsändningen från Nordkorea med hotet om vapenskrammel. Något mer högtravande och otidsenligt står nog inte att finna.

02 mars 2009

"Hemlandet" Ungern

Idag bär det av till Ungern där jag ska vara till på torsdag. Jag ska träffa parlamentariker och representanter från Försvars-och Inrikesminsteriet för att diskutera samarbetet kring JAS39 Gripen våra länder emellan. Jag kommer också att träffa representanter från svensk och ungersk försvarsindustri, samt några NGO:s Ungern leasar 14 st JAS sedan 2004 och kommer att köpa loss dem 2014. Ungerska piloter och tekniker har initialt utbildats i Sverige och sedan har svensk personal från Flygvapnet och SAAB Gripen sedan tre år tillbaka bistått ungrarna på plats på hemmaplan. Det känns lite som att komma hem. Lite vemodigt, eftersom jag inte satt min fot i Ungern sedan min far gick bort och det är snart 20 år sedan. Ungern är ju hälften av mig. Jag pratade språket flytande en gång och ju äldre jag blir, desto mer ungersk håller jag på att bli. Det intygar iallfall den ungerske ambassadören i Sverige, min gode vän Gábor Iklody, som inte bara tycker att jag ser ut som en ungerska, utan också har ett humör som en. Stämmer! Det ska bli kul att träffa de svenska familjerna på flygbaserna i Pápa och Kesckemét, framför allt de som har hemmatillhörighet på F17. Jag har packat väskan full med saltlakrits och smågodis samt den rykande färska CD:n från Melodifestival 2009. Detta är ämnat för de 14 svenska barn som följt med sina föräldrar, men jag misstänker att de vuxna kommer att sticka ned sin hand i godispåsen lite då och då. Jag är också vemodig, eftersom vårt lilla rara marsvin Frasse dog igår. Det blir så tomt, så tomt efter dessa små gynnare. Sov gott, min lilla raring. Ha det bra i marsvinshimlen.

01 mars 2009

Mars, mars Mona...

Väljarnas förtroende för Mona Sahlin har rasat till en ny bottenivå, enligt den senaste opinionsundersöknningen av Synovate. Medborgarnas förtroende för Alliansregeringen och Fredrik i synnerhet vinner stort. I undersökningen ställdes frågor om partiledarnas duglighet som statschef i fyra kategorier: • Leda regeringens arbete • Företräda Sverige utomlands • Skapa majoritet för sin politik i riksdagen • Ingjuta hopp om en bättre framtid Fredrik vinner stort över Mona på alla punkter. I dessa tider av finansiell oro, varsel och otrygghet förmedlar Fredrik och Regeringen stabilitet, enighet och varsamhet. Väljarna uppskattar att Alliansen inte slarvar med skattepengarna och lovar än det ena till höger och vänster som Mona & Co gör. Från vänsterfronten kommer det inte heller något nytt. Oppositionen påstår sig vara överens om att bilda regering, men hur och på vilket gemensamt underlag? I Riksdagen är de iallafall inte särskilt överens. När vi ska besluta om olika propositioner är det vanligare att oppositionspartierna har varsin reservation istället för gemensamma. Igår blev det klart att (S) nya partisekreterare heter Baylan. Jag vet egentligen inte vad jag ska tycka, eftersom han inte åstadkom någonting som skolminister och ännu mindre som trafikutskottets ordförande. Om det är denna person som utvecklingen av (S) framtidspolitik hänger på, så lär vi få se ännu högre siffror för Fredrik inom snar framtid, tror jag.