OM MIG

Hej!

Jag heter Annicka Engblom och representerar Blekinge och moderaterna i riksdagen. Jag är också förbundsordförande för Sjövärnskåren.

Jag har alltid varit en ivrig debattör, skribent och intresserad av människor och samhällsfrågor, även om jag inte engagerade mig politiskt förrän i 30-årsåldern. Då kände jag att jag hade fått nog av alla nedskärningar inom försvaret och ville ha svar på var alla pengar tar vägen.


POLITISKT
Därför gick jag med i Moderaterna hösten 1997 för att jag ville förstå hur politiken fungerar och själv kunna påverka beslut och samhällsutveckling. 1998 var det val. Jag fick frågan om jag ville ställa upp på kommunfullmäktigelistan och jag svarade självklart ja. På den vägen är det.

1998-2006 verkade jag som fritidspolitiker inom barn- och ungdomspolitiken. Som fritidspolitiker tar man ledigt från sitt ordinarie arbete för att vara med på nämndsmöten eller fullmäktigesammanträden. Ibland har jag fått trappa ned på engagemanget, framför allt när barnen var små, men inför valet 2006 kände jag att jag ville ägna mig åt politiken på heltid.

I valet 2006 fick jag förtroendet att företräda Blekinge och moderaterna i Sveriges Riksdag och förnyat förtroende i valen 2010 och 2014. I alla tre valen blev jag dessutom personkryssad och det känns bra med ett sådant starkt stöd i ryggen.

Jag brinner främst för försvars- och säkerhetsfrågor. Förstås. Största delen av mitt yrkesliv och även fritid har ägnats åt hur vi bygger landet starkt mot främmande makters och organisationers hot, intrång och aktioner mot landets säkerhet.

Frågor som också driver mig är företagares villkor, infrastruktur, forskning och innovationer samt landsbygdsutveckling. Sverige är ett innovativt land, fullt med drivna människor och företagare. Från norr till söder. Vi skulle kunna åstadkomma så mycket mer om vi halverade byråkratin, litade mer på professionen och lät goda exempel vara normgivande.

I mitt arbete som förtroendevald lägger jag stor vikt vid och tid att möta människor och praktisera på olika arbetsplatser. För mig är det naturligt att politiken ska vara förankrad i den verklighet som människor upplever.

Jag älskar mitt vackra län Blekinge och för mig är det viktigt att länet, med alla sina förutsättningar ständigt lyfts fram i debatten. Det ser jag som en viktig del av mitt uppdrag och jag är glad och stolt över att ha haft förtroendet att med stort engagemang, nyfikenhet och energi företräda Blekinge i riksdagen och jag hoppas på fortsatt förtroende efter höstens val att få driva detta arbete vidare.


PERSONLIGT
Jag är född i Västerås den 15 juni 1967 av en svensk mamma och en pappa av ungerskt ursprung. Grundskolan gick jag på Fryxellska skolans musikklass, där förstås musik och mina instrument, piano, sång och träblåsinstrument, var i fokus.

På gymnasiet gick jag 4-årig teknisk linje, maskinteknisk gren, så vurm för teknikutveckling har följt mig genom livet. Efter gymnasiet valde jag att varva utlandsstudier i Frankrike, Österrike och England med att jobba som lärarvikarie. När jag var 23 år gammal stod jag inför tre valmöjligheter: att utbilda mig till lärare, att jobba med sportdykning eller att göra värnplikten.

Jag valde det senare och det förde mig 1990 till Karlskrona. Jag gjorde värnplikten som radiosignalist ombord HMS Stockholm och gick sedan vidare till Marinens officershögskola och Signalskolan. Efter några år växlade jag spår och tog anställning på Försvarets radioanstalt (FRA), en civil myndighet inom underrättelsetjänsten.

På FRA jobbade jag som underrättelseinhämtare och analytiker i 10 år och där träffade jag också min blivande man, Olof. 2004 slutade jag på FRA och började jobba på Blekinge tekniska högskolas (BTH) informationsavdelning, från vilken jag är tjänstledig sedan 2006 för uppdraget som riksdagsledamot. Vi bor i Rödeby med våra döttrar Ellen 18 år och Malin 16 år, katten Zelda samt akvarium (bl.a. malen Vilma Bengtsson som är 12 år  och 35 cm lång).


Jag har en devis:
"Det finns inget så viktigt som att ta tillvara människors styrka. För mig som moderat är det därför naturligt att sätta människan före systemen. Frihet är det vackraste av ord och kan aldrig tas för given"


Aktuella uppdrag:
Ledamot Sveriges Riksdag
Ledamot Konstitutionsutskottet
Ersättare Försvarsutskottet
Ledamot Exportkontrollrådet
Ledamot Karlskrona kommunfullmäktige
Vice ordförande Rödeby moderatförening
Förbundsordförande Sjövärnskårens riksförbundsstyrelse
Ledamot Kungliga Örlogsmannasällskapet
Ledamot BTH Governance Board


Fritidsintressen:
Familjen
Ta en tur på havet och fiska
Snickra, tapetsera, kakla, mura, gräva, sy och handarbeta
Läsa böcker
Netflix