29 april 2010

Pressmeddelande: Engblom följer polisens arbete under Valborgsnatten

Under valborgsnatten 30 april -1 maj kommer riksdagsledamot Annicka Engblom (M) att på nära håll följa Blekingepolisens arbete. Hon kommer att vara med vid nattskiftets utsättning kl:2200, då man går igenom arbetsuppgifterna, och sedan följa med poliserna i yttre tjänst i deras uttryckningsfordon fram till kl:0700.

– Valborg är en helg då det är många ungdomar som är i rörelse och mycket alkohol som är i omsättning, säger Annicka Engblom. Jag arbetar mycket med alkohol- och tullfrågor i Riksdagen och för mig är det viktigt att få tillfälle att samtala med poliserna om dessa frågor och också se hur de arbetar.

Alliansregeringen har genomfört en rekordstor satsning på att öka antalet poliser i landet, något som nu tydligt märks i Blekinge. Regeringen har också satsat på tidiga insatser mot ungas brott, men fortfarande återstår mycket arbete med att stävja den omfattande alkoholsmuggling som södra Sverige är utsatt för.

– Förra gången jag följde med polisen under Valborg var 2007 och då fick jag uppleva både krishantering på olycksplats med ungdomar inblandade, utryckning och ett omhändertagande av en ung man som druckit alldeles för mycket alkohol. Jag var mycket imponerad av polisens sätt att uppträda och hantera dessa olika situationer, fortsätter Engblom. Det ska bli intressant att jämföra mina intryck då med dem som jag kommer att få under fredag natt, avslutar Annicka Engblom.

A magical night, Ultravox!

Thank you, thank you, thank you, Midge, Warren, Chris and Billy in Ultravox, for a fantastic and magical night at Berns in Stockholm tonight. It's been 25 years now since I saw them at the Concerthall in Stockholm in 1985 (or was it 1984?). During "Vienna" there was a moment when I had eye-contact with the lead singer, Midge Ure, since I had a seat near the scene. I was 18 then, and one can imagine the crush I had on him. It's a moment I have never forgotten.

Tonight, I was too far back in the audience to catch a close glimpse of Midge, but that didn't really matter. I just love their music. The guys in Ultravox sounds just the same today as they did then. And their fans certainly haven't forgotten them. They all constantly clapped their hands and still knew all the lyrics.

Good luck with the rest of the Tour, Ultravox. Tonight, for me, has proven something that I honestly already knew - that the music was much better in the 80's!

26 april 2010

Välkommen till Sverige, Al-Qaida! säger Grön ungdom

Grön ungdom går idag ut med att de på Miljöpartiets kongress om några veckor kommer att driva frågan om att helt lägga ned Försvarets radioanstalt, FRA. Av vad de skriver på sin hemsida att döma har de inte en aning om vad de pratar om. De har inte läst på vad FRA gör, vad signalspaningslagen innebär eller vad de allvarliga konsekvenserna skulle bli för Sverige om man fullständigt blottlägger medborgarnas säkerhet.

Det är okunnigt, oinitierat, naivt och mycket farligt. Världen är inte en blommigt och fluffigt paradis fullt av människor som vill oss väl. Faktum är att världen inte varit farligare, eftersom hoten idag inte är lika digitala som under kalla kriget. Hoten är assymetriska. De kan komma vart som helst ifrån.

FRA:s informationsinhämtning rör hot utanför våra gränser. Utan FRA:s information om säkerhetsläget i olika delar av världen står vi blottade. Grön ungdoms förslag innebär fara för svenska turister, fara för personal på svenska ambassader runt om i världen, för svenska räddnings- och biståndsarbetare, för människor bosatta i Sverige som flytt undan åsiktsförtryck i hemlandet, fara för alla svenska killar och tjejer i våra utlandsstyrkor.

Det Grön ungdom också helt tycks förbise att de genom sitt förslag skulle omöjliggöra en vettig utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik för en eventuell egen regering om olyckan skulle vara framme och vi får ett regeringsskifte efter valet i höst.

Nej, okunnighet och populism är vad Grön ungdom har att bjuda på. Arma Sverige om de får inflytande över styret över vårt land.

22 april 2010

Öppet brev till Kerstin Haglö (S)

Hej Kerstin!

Jag är övertygad om att du precis som jag är mån om att Sverige ska ha en väl fungerande infrastruktur och effektiva kommunikationer. Det underlättar vardagen för enskilda medborgare och är grundläggande för ett bra företagsklimat med goda villkor för landets företagare och entreprenörer.

Tyvärr innebär den uppgörelse som ditt parti gjort med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om Förbifart Stockholm att såväl privatpersoner som näringsliv allvarligt kommer att drabbas. Att ni inte lyckats enas i en så pass viktig fråga reser många frågetecken om det regeringsalternativ som ni erbjuder väljarna. Istället för raka besked ska frågan förpassas till en separat folkomröstning två år efter höstens val. Ska detta även bli lösningen på alla andra av de områden där ni inte är överens?

Utöver att åsidosätta den viktigaste infrastruktursatsningen som Stockholm länge varit i behov av, kommer ert beslut även att drabba vår del av landet. Ingen i Sverige eller i Blekinge tjänar på att Stockholm inte kan lösa den trafikinfarkt och problem som länge varit ett faktum. Tvärtom är en lösning på huvudstadens trafikproblem också gynnsam för oss. Bättre och smidigare trafiklösningar och infrastruktur påverkar även vår tillväxt, handel och våra affärsmöjligheter mycket konkret.

Satsningen på Förbifart Stockholm ska till stora delar finansieras nationellt. När du och de andra partierna i vänsteroppositionen nu bestämt er för att folkomrösta i frågan borde i så fall även invånarna i vårt län få säga sitt. Vi kommer att påverkas direkt av beslutet och ska dessutom vara med och betala satsningen. Därför är det inte mer än rätt att även alla i Blekinge län också ska få göra sin röst hörd i frågan.
Vi moderater och de andra partierna i Alliansen vill att människor och näringsliv i alla delar av landet ska ha en god, miljövänlig och säker infrastruktur som är samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar. I detta är Förbifart Stockholm en viktig del.

Med bara några få månader kvar till höstens val förtjänar invånarna i Blekinge raka besked. Därför frågar jag dig: Förbifart Stockholm kommer att påverka vår region positivt och förbättra trafiksituationen i hela Sverige. Vi ska dessutom vara med i finansieringen - ska då inte alla invånare i Blekinge också få göra sin röst hörd vid en folkomröstning?

Annicka Engblom (M)
Riksdagsledamot Blekinge

19 april 2010

Positivt att möta väljare på hemmaplan

Igår startade moderaternas vårkampanj. Inspirerade av två dagars kommunal rikskonferens i Göteborg med 2500 engagerade moderater, gav jag, Camilla och Arnstein oss ut och knackade dörr i Rödeby för att höra efter vilka frågor som berör Rödebyborna mest i vardagen.

Det var bara positiva reaktioner, där flera tog sig ordentligt med tid att föra fram vad de gick omkring och tänkte på och gärna ville att vi skulle återkomma med mer information.

Jag tycker väldigt mycket om den här formen att möta väljarna, något som jag började med redan 1998, det första året som jag engagerade mig i politiken. Då bodde jag i Mariedal, Karlskrona, och ville tala om för människorna i mitt bostadsområdet vem jag var, var jag bodde och att de var väldigt välkommen att titta förbi om det var något de ville framföra eller ha hjälp med.

Jag återkom med jämna mellanrum och det visade sig sedan efter valet, att röstetalen för moderaterna i detta traditionellt socialdemokratiska område hade stigit från 5 % till runt 12 %. Det gör skillnad att människor får tillfälle att möta sina politiker öga mot öga. Jag är övertygad om att en lyckad samtalskampanj mycket väl kan vara det som avgör valet till Alliansens fördel.

16 april 2010

Syna fuskbyggarna

Denna strålande dag i Göteborg har runt 2500 moderater från landets alla hörn samlat på Göteborgsmässan för att i dagarna knyta kontakter, förbereda sig och peppa varandra inför valrörelsen.

Inledde gjorde kommunala samrådsgruppen ordförande Susanne Nordström och i skrivande stund talar Per Schlingman om den utmaning vi står inför och det ansvar vi har att förvalta de så viktiga reformer vi genomfört under mandatperioden. Alternativet är otänkbart.

Oppositionspartierna har ju vid några tillfällen basunerat ut att de minsann är överens, men varje gång har potemkinkulissen krackelerat vid närmare påseende. Per jämför de rödgröna samarbetet som politikens svar på TV4:s program Fuskbyggarna. Lysande!

Sahlin som byggherre är stressad och har bråttom eftersom arbetet startade sent. Hon har dessutom problem med Ohrly eftersom han envisas med att inte bygga enligt byggnormerna. Han har en massa egna idéer om hur saker och ting ska lösas. Rördragningarna påminner om de i ett forna östland.

Firma Wetterstrand/ Eriksson vill i smyg ta affärer från Sahlin, så vem är egentligen kvalitetsansvarig? Tidigare var det Nuder, men han har ju bytt arbetsgivare. Nu är det Östros som svettas med beräkningar som inte går ihop. Dörren är sned och det går inte att rädda huset med att bara sätta en vacker krans på den. Vi kommer att utkräva besiktningsansvar. Vi kommer att syna fuskbyggarna om vi så ska kalla in kollegorna från lyxfällan.

Men allvarligt, vi pratar om vårt land och våra medborgare, om att äldre ska få den vård de förtjäar, eleverna den skola de förtjänar och fler och närvarande poliser. Om två veckor ska vänsterkartellen komma med sitt budgetalternativ och vi kommer att syna dem med både förstoringsglas, stege och mögelhund.

Valet handlar om en stadig allians gentemot ett gäng fuskbyggare. Håll dem borta från Sverige!

13 april 2010

Jobbiks kommentar på mitt blogginlägg

(Jag väljer här att publicera kommentarerna från det ungerska ultranationalistiska partiet Jobbiks kampanjchef och tillika internationella presschef(kursiverad och svärtad stil i texten) på mitt blogginlägg från den 15 mars inför det ungerska parlamentsvalet i söndags.

För läsaren kan det vara av intresse att jag är andra generationens ungrare. Jag har både släkt kvar i Ungern, täta kontakter med landet och här i Sverige med den ungerska ambassaden)
...................................................

Hej!
Såsom du, har jag okcså läst din artikel med dubbla känslor. Jag är glad, att du tyckert det är viktigt att ha dina ungerska rötter levande, men är ledsen över att du har blivit vilselett så oerhört över vad som pågår i Ungern och vad som sanningen är i vissa frågor, som t.ex. Jobbik. Jag vill inte skriva mer, för jag vet inte, om du är öppen för ett samtal. Hursomhelst, jag vill göra nágra anmärkningar inom din egen text, som jag skriver med rött.

Med vänlig hälsning,

Zsolt Várkonyi M.A., M.B.A
Presidential Campaign Chief
International Press Chief
Mobile: + 36 70 636-3030
E-mail: varkonyi.zsolt@jobbik.hu

Jobbik, the Movement for a Better Hungary
Head Office
Address: 1113 Bp., Villányi út 20/a, Hungary
Telephone 1: + 36-1-365-1488
Telephone 2: + 36 70-379-9701
Telefax:+ 36 -1-365-1488
Web: www.jobbik.com

Stolthet och skam
Idag är det flaggdag i Ungern i åminnelse av 1848 års revolution och upproret mot Österrike. Ungrarna förlorade revolten, men Österrike fick göra vissa eftergifter och 19 år senare, år 1867, formades dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Och självklart vajar den ungerska flaggan i min flaggstång och jag tänker lite extra på min bortgångna pappa.

I april är det parlamentsval i Ungern och som det ser ut och som jag hoppas på så kommer vårt systerparti Fidesz, med partiledaren Viktor Orbán, att kamma hem en storseger över det styrande socialdemokratiska partiet MSZP. Orbán har dock en stor utmaning framför sig med att få ordning på landets hårt prövade ekonomi. Han har också en annan allvarlig sak att ta tag i och det är den växande främlingsfientligheten, främst gentemot landets romer.

Romerna utgör ca 4 % av den ungerska befolkningen och under de senaste åren har våldet och överfallen på romer i landet eskalerat. När jag besökte Ungern för ganska precis ett år sedan, var landet statt i chock, efter att en ung man och hans femåriga barn hade överfallits och dödats i sitt hem. Situationen har sedan dess tyvärr inte blivit bättre. Vad du hänvisar till är fullständiga lögner som cirkulerar i den internationella median. De påstådda gärningsmän sitter sedan Augusti i häkte. En av dem vistades ett och ett haltv är i Izrael under nittiotalet i en kibbutz, en annan hade varit yrkesmilitär inom den ungerska armén och tjänstgjorde i Bosnien i SFOR, där han blev värvad av den ungerska militära säkerhetstjänsten. Vi påstår att någon eller några säkerhetstjänst(er) ligger bakom dåden som riktade sig på att få anledning att anklaga Jobbik för våld mot zigenarna, och att till slut fá partiet den förbjudet. Att det inte lyckades kan vi tacka för att det finns vissa delar i den ungerska polisen (Omega kommandogruppen) som arbetar helt oberoende från säkerhetstjänster. Att dessa ansträngningar däremot lyckades är din artikel själv ett bevis på. Se vårt ställningstagande (Jobbik announcement) i saken, och klicka på linkarna till olika källor inom dokumenten som bevisar vad jag här påstår.


Det är framför allt den paramilitära gruppen Magyar Garda, det ungerska gardet, som förskräcker genom sina svarta uniformer och marscher genom romska bostadsområden. På samma sätt som Nationalsocialisterna i Tyskland under mellankrigstiden skyllde depressionen på judarna, på samma sätt skylls romerna för den finansiella krisen och den svångremspolitik som därpå följt. Tyvärr är hela denna resonemang helt fel. Det är ingen som skyller zigenarna för den finansiella krisen. De skylls för den agressiva brottsligheten.

Magyar Garda är knutet till det starkt nationalistiska partiet Jobbik, vilka inte bara ger sig på romerna, Som sagt är det en lögn som vissa kretsar gärna sprider. Inte någonsinn har en enda medlem av MG blivit knuten till ingen sorts våldshandling gentemot inga, främst inte mot zigenarna. utan som även vill gå ut ur EU, Norge och Schweiz är inte med i EU - är de utlänningsfientliga/rassister/nazister för det? Det är vår egensak att vara med eller inte. Eftersom vi endast fått nackdelar med EU medlemskapet (ungerska befolkningen tycker så i mertal i alla fall), det borde vara vårt eget val, eller hur? orientera utrikeshandeln mot de forna öststaterna, Just nu betalar EU våra bönder för att de skall nödslakta sina svin, kor, för att hugga ned sina vindruvor och frukträd. Vad skall de leva på nästa år när allt är utrotat? Borde det inte vara bättre att få försälja våra varor till dem som betalar goda pengar för det? förhindra utlänningar att köpa ungersk mark visst, eftersom utlänningarna förfogar över mycket högre inkomster, EU stöd och kapital än ungerska bönder, vilka inte ens kan betala räkningarna. Det kan inte kallas för en tävling på lika villkor, eller hur? och uppmana ungrarna att bara köpa ungerskt. och vad är det för fel med det? Amerikanerna gör detsamma: 
http://www.examiner.com/x-5697-Grassroots-Politics-Examiner~y2009m3d17-Buy-American-movement-growing-as-resolutions-pass-in-over-100-states-and-municipalities

Det värsta är att Jobbik vinner mark bland de ungerska väljarna som drabbats hårt av den finansiella krisen. Dessa rader visar inte liten brist på demokratiskt tänkande. Skall du föreskriva vad väljarna skall tycka och vem de skall välja? I regioner med hög arbetslöshet har de till och med gått om socialdemokraterna och är nu näst största parti. Konstigt att få höra någon gråta över sossarna som skulle vara moderat...

Så det är med kluvna känslor jag hissar den ungerska flaggan. Jag tycker att du inte vet vad som pågår i Ungern idag. Har du några släktingar kvar? Vad tycker du, vad är orsaken för vårt ökande stöd om vi är fel? För nuvarande vårt stöd har överstigit 20% - det är officiella mätningar, men våra visar 25-30%... är ungerska folket nazister i så fall? Du får gärna hälsa på hos oss, och vi skall visa dig runt i landet. Jag känner stolthet över den kultur som är en del av mig, jag känner förhoppning om ett bra valresultat om en månad, men samtidigt skam över att det 2010 förekommer pogromer mot romer i ett land som står mig så nära. Vad det är för pogromer? Ge mig ett enda fall där den ungerska befolkningen har utfört något slags våldsdåd mot zigenarna - förutom den seriemord som begicks av säkerhetstjänsten förståss. I själva verket, pogromen pågår mot den ungerska befolkningen, som vår sammansättning av zigenarbrottslighet visar. Har du mage för att läsa igenom den? 118 fall av grova dåd! Detta är något som landet måste ta itu med. Visst, kanske borde liberalerna inte avskaffa staten (som det stod om Ungern i Frankfurter Allgemeine Zeitung i höstas: Ein Staat verschwindet...) Det är inte värdigt en modern EU-stat. Här har du äntligen rätt: Ungern kan inte betraktas som en modern EU-stat vilket mått du än tar. Det är ingen demokrati, att starta med, här avgár inte en minister för att inte ha betalat TV avgiften, som i Sverige, däremot förskingrar självaste makteliten de största pengarna på ett oförskämt sätt varje dag, som du säker är underrättad om. Se linkar.

Bifogar några läsningar för din information, Hoppas att du läser igenom dem.

--
Várkonyi Zsolt
Elnöki kampányfőnök
Nemzetközi sajtófőnök
Mobil: + 36 70 636-3030
E-mail: varkonyi.zsolt@jobbik.hu

Jobbik Magyarországért Mozgalom
Központi iroda:
1113 Bp., Villányi út 20/a, Hungary
Telefon 1: + 36-1-365-1488
Telefon 2: + 36 70-379-9701
Telefax:+ 36 -1-365-1488
Honlap: www.jobbik.hu


(Här presenteras sedan rapporter om "Gypsy crimes against hungarians" och "The serial gypsy killings" - starkt vinklade skrivningar i syfte att piska upp hatstämningen mot Ungerns romer)

12 april 2010

Maktskifte i Ungern

Som väntat vann höger-mittenpartiet och Moderaternas systerparti Fidesz en storseger i söndagens parlamentsval Ungern. Fidesz säkrade 206 av 386 mandat i parlamentet och den andra valomgången om några veckor kommer att visa om partiet till och med kan nå två-tredjedels majoritet.

Det är viktigt. Inte bara för att ha tillräckligt med muskler för att genomföra nödvändiga, ekonomiska reformer i landet, utan också för att minimera det främlingsfientliga partiet Jobbiks inflytande i det ungerska parlamentet.

Det ultranationalistiska partiet Jobbik, som utmärkt sig genom sina hätska uttalanden mot landets romer och funnit anhängare bland de som varit missnöjda med den förra socialdemokratiska regeringen, tar nu plats i det ungerska parlamentet. Ungernkännare och politiska bedömare tror inte att de kommer att få ett reellt inflytande över den ungerska inrikespolitiken. Låt oss hoppas att de har rätt.

Förra gången jag bloggade om valet i Ungern fick jag dagen efter ett ganska otrevligt svar på mitt inlägg - från Jobbiks internationelle informationschef - på svenska! Jag kommer att publicera det imorgon och tar gärna emot kommentarer. Hur som haver, grattis Viktor Orbán! Du har en stor utmaning framför dig.

11 april 2010

Pressmeddelande: Ett efterlängtat besked för svenska ubåtsvapnet

Idag ger försvarsminister Sten Tolgfors beskedet att regeringen i vårpropositionen lägger förslag till Riksdagen om att köpa två nya ubåtar till den svenska marinen och rusta upp ytterligare två. Tillsammans handlar det om en investering i mångmiljardklassen. – Det är toppen att allting nu är klart. Det är ett mycket viktigt och glädjande besked för Blekinge, den svenska marinen och Kockums AB, säger Annicka Engblom, moderat riksdagsledamot i försvarsutskottet. Sverige har ett ubåtsvapen i absolut världsklass och jag har aldrig tvekat på att den här satsningen skulle komma, även om jag har fått utså spe från vänsterhåll, fortsätter Engblom. Ett modernt ubåtsvapen är oslagbart vad det gäller övervakning och underrättelseinhämtning av ett lands sjöterritorium. De två ubåtarna av nya generationen ersätter dagens Södermanlandsklass och två av dagens Gotlandsklass livstidsförlängs till år 2035. För Kockums AB är dagens besked viktigt med hänsyn till att det säkrar viktig kompetens inom företaget, men också att det öppnar för stora exportmöjligheter. Flera länder har visat stort intresse av att köpa svenska ubåtar. Singapore har redan köpt flera stycken och är mycket intresserade av fortsatta affärer. – Det ska bli intressant att se hur beskedet tas emot från vänsterhåll, säger Annicka Engblom. (S) har inga pengar för materielanskaffning, (V) vill minska på dagens nivå med flera miljarder och (MP) vill avskaffa ubåtsvapnet helt. Får vi regeringsskifte i höstens val, får nog Kockumsarbetarna se sig om efter annat att göra, avslutar Annicka Engblom. Läs Sten Tolgfors artikel i dagens DN

09 april 2010

Ovärdigt svensk vård

Blekinge läns tidning, BLT, berättar idag om Inger Brorsson, som drabbats av en tumör på bukspottkörteln. Det är en väldigt allvarlig form av cancer. Inger fick beskedet om den omfattande operation hon måste genomgå i februari och för någon vecka sedan lades hon in på Blekingesjukhuset och förberedde sig mentalt och fysiskt för sin stora operation. Men bara en kvart innan hon skulle rullas in fick hon beskedet att det var fullt på intensiven. Förberedelserna avbröts och Inger skickades hem. Detta är fruktansvärt. Ja, det är fullkomligt horribelt. Att genomgå en stor operation tar oerhört hårt på en människa, både fysiskt och psykiskt. Att sedan avbryta uppladdningen precis innan det är dags kan få vem som helst att tappa geisten. Det ska tilläggas att personalen var upprörda över situationen de med och tog hand om Inger så gott de kunde. Min ilska riktas i detta sammanhang mot de som är ansvariga för verksamheten inom Blekingesjukhuset. Sjukhusledningen och den s-märkta politiska ledningen. Redan idag bör ni skrida till verket och gå till botten med hur Inger kunde drabbas som hon gjorde och hur det ska undvikas att inträffa i framtiden. Tillsammans med att vi i veckan fick beskedet att Blekingesjukhuset dessutom drar ned på sin redan underdimensionerade ambulanstillgång, undrar jag egentligen vad i hela friden det är som prioriteras för alla de pengar vi betalar in för vården. Vad som har skett kan inte betecknas annat än som skandallöst och ovärdigt svensk vård. Inger har fått en ny tid för operation den 20 april. Jag håller alla tummar jag kan för att det ska gå bra och tackar henne samtidigt för att hon orkat gå ut med sin berättelse. Det är starkt.

03 april 2010

Oberättigad kritik av Carlsson

Biståndsminister Gunilla Carlsson fick kritik i gårdagens DN av de fd SIDA-cheferna Carl Tham och Bo Göransson. De påstår att Gunilla inte är engagerad och att biståndspolitiken numera saknar mål och inriktning. Förlåt! Hur sa? En mer dedikerat biståndsminister än Gunilla Carlsson får man leta efter. Hon far världen runt och utifrån sina erfarenheter har hon styrt upp och villkorat våra biståndpengar så att de går till dem som behöver det. Kan Carl Tham och Bo Göransson förklara varför det var under deras tid som chefer som korruptionsskandalerna duggade som tätast? Kan de förklara målet och inriktningen med att SIDA fick för sig att skicka flyglar för massor av pengar till Indien för att lära indierna svensk kultur? Jag tror att de hade haft större behållning av mat och undervisning. Nej, mina herrar, försök inte smutskasta biståndsministern för att förklara bort era egna tillkortakommanden. Gunilla Carlsson är det bästa som hänt SIDA och svensk biståndspolitik på mycket länge. Ps...behöver jag nämna att både Carl och Bo har s-förtecken...