30 januari 2009

Tajming

Samtidigt som jag satt på ett plan upp till Stockholm, presenterade ÖB sitt svar på regeringens planeringsanvisningar för Försvarsmakten. Framkommen till Arlanda har jag nu snabbkollat materielet. Det ser positivt ut för Marinen, men orosmolnen hopas kring F17:s framtid. ÖB föreslår reducering av en stridsflygdivision och det finns ju inte så många kvar att välja bland. Ska till Dehli under veckan och det känns frusterande att inte vara på hemmaplan. Regeringens löfte om att inga förbandsnedläggningar står fast, men 2011 är en ny mandatperiod. Februari blir en spännande månad.

22 januari 2009

Fantastisk lunchkonsert

Marinens musikkår gav idag en lunchkonsert i Sparresalen under temat östeuropeiska tonsättare. Jag hann med att lyssna till nästan hela konserten innan jag var tvungen att bege mig till kommunfullmäktigesammanträdet. Jag har nu lyssnat till denna ensemble lika länge som jag har bott i Karlskrona, alltså i nästan 17 år. Och jag upphör aldrig att gång på gång imponeras av deras professionalitet. De musicerar som om de vore en enda kropp. Fingrarna far över blåsinstrumenten, precisionen är minutiös, allt under ledning av den elegante och dansante dirigenten Andreas Hansson. Det är viktigt att denna orkester få hänga ihop, i alla sina beståndsdelar. Man plockar inte inte ihop och plockar isär en musikverksamhet hur som helst, utan det är år av övande och musicerande som får fram den kvalitet som Marinens musikkår frambringar.

21 januari 2009

Fredrik & FRA

Jag glömde skriva om att Fredrik under Sälenkonferensen via direktlänk från Afghanistan hade kontakt med oss deltagare och berättade om sina intryck och om hur han ser på det framtida, svenska engagemanget där. Oerhört värdefullt. Både för soldaterna i Afghanistan och deras familjer och för moderaterna. Det här är andra gången som en statsminister besöker en svensk utlandsmission. Den förra vad Carl Bildt 1992 i Bosnien. 2-0 till Moderaterna. Jag är just nu på väg hem från Växjö till Karlskrona, där jag för Växjömoderaterna har berättat om FRA och debatten som har varit om signalspaningslagen. Där var flera MUF:are som självklart hade många frågor. Det blev ett mycket givande och väldigt trevligt möte med många inlägg från publiken och intressanta argument. Det verkade som om de var nöjda med att jag hade kommit och ur verkliga livet berättat om hur det är att vara signalspanare och hur arbetet går till - så långt det går att berätta utan att röja hemligheter. Jättetrevligt gäng som jag gärna träffar igen.

20 januari 2009

En historisk dag

Idag svor alltså Barack Obama in sig som USA:s 44:e och första svarta president. Därför ägnades förmiddagen åt att fundera över vad nästa presidentperiod med Obama kan komma att innebära. Hans Bergström, fd chefredaktör på DN och numer amerikansk medborgare, gav ett intressant innifrån-perspektiv på vilka utmaningar Obama står inför. USA är krigstrött och lidande av ett enormt budgetunderskott. Trots att Hans röstade på McCain i valet av skattepolitiska skäl, hyser han gott hopp om att Obama kan vända den negativa trenden. Obama har samlat ett kompetent gäng omkring sig. Obama har, förutom en stor retorisk förmåga, också egenskapen att behålla lugnet i pressade situationer. Egenskaper som kommer väl till pass i oroliga tider. Frågan är bara hur Obama ska pynta för alla reformer han har utlovat i valrörelsen. Göran Lennmarker (M) gav sin syn på vad det nya presidentskapet kan komma att innebära för samarbetet mellan USA, Europa och Sverige. Jag hade gärna velat se presidentinstallationen "live", men jag och Mats Sander satt då i bilen på hemfärd från Sälen till Stockholm. Vädret var förfärligt, snöigt, isigt och moddigt. Det är skönt att vara tillbaka i lägenheten sju timmar senare - välbehållen.

Björn & Björklund

Sälenkonferensens tredje dag inleddes av ett tal av utbildningsminister Jan Björklund (FP) och därefter en diskussion med Björn von Sydow (S) om det finns ett behov av en säkerhetspolitisk förändring. Vad Björklund skulle säga visste auditoriet redan, eftersom han redan igår hade gått ut i media med att i princip säga det som regeringen redan gör, fast med lite starkare stämma. Georgienkriget blev en väckarklocka, inte bara för Sverige utan för hela världen, att Ryssland numer utan tvekan överstiger gränsen för folkrätten i syfte att vakta ryska intressen. Därför sköt Regeringen på försvarspropositionen för att jobba in detta nya säkerhetspolitiska läge i de planeringsanvisningar som FM kommer med den 30 januari. Regeringen har inte heller uteslutit ökade resurser till Försvaret, men först måste man få ordning på den oordning, både ekonomiskt och organisatoriskt, som den förra regeringen lämnade efter sig. Dock reagerade jag över att Björklund påstod att (FP) var ensamt parti om att vilja gå med i NATO. Det stämmer ju inte. Moderaterna vill detsamma. Det har vi ett tydligt partistämmobeslut på. Men nu ingår vi i allians med fyra partier och moderaterna värnar rollen som team-player. Diskussionen med Björklund och Sydow blev både lättsam, spänstig och intressant. Sydow vill öka anslagen till Försvaret och skjuta fram Inriktningsproppen ytterligare i tid, för att ge rum för sjupartiöverläggning. Intressant. Jag tycker mycket om Björn. Han är en seriös och givetvis mycket kunnig i försvarsfrågor, som tidigare försvarsminister. Dock är jag rädd att han ropar ganska ensamt i sitt parti. Som Björklund också påpekade, är det ett stort hinder att alla oppositionspartier vill spara på Försvaret. Deras säkerhets- och försvarspolitik skiljer sig också väldigt mycket från varandra. Skulle (S) visa seriositet i sina uttalanden om att komma överens med allianspartierna om försvaret, så tror jag att de är välkomna. Hittills är det dock bara tomma ord. Utom från Sydow. Jag önskar honom lycka till. Dock kan vi inte skjuta fram proppen längre. Vi riskerar isåfall att tappa fart i den viktiga moderniseringen av Försvaret. Det riskerar att röra till det ordentligt.

Snöig färd med FMCK

För lite över ett år sedan träffade jag FMCK:s rikskårschef Börje Samuelsson på en konferens med frivilligorganisationerna. Vi kom då överens om att ta en mc-tur nästa gång vi träffades och det visade sig bli nu under Sälenkonferensen. Så imorse vid 8-tiden byltade jag på mig varma kläder och tillsammans med Kent Dahlberg, FMCK, så gav vi oss ut på snöiga och isiga vägar. Försvarets mc är en fantastisk arbetsmaskin som tar sig fram i praktiken var som helst. FMCK är inte så känt bland ungdomar som jag tycker att de borde vara, för deras utbildningar i motorkunskap och framför allt körteknik hade nog förebyggt många moped och mc-olyckor. Vi får se vad som kan göras för att sprida ordet.

18 januari 2009

En ÖB:s avskedstal och överlämning

Jag har inte träffat ÖB Håkan Syrén sedan det positiva beslutet om Marinens musikkår, så jag tog tillfället iakt att även tacka honom personligen. Jag insåg plötsligt också hur mycket jag kommer att sakna Håkan när han i höst drar vidare mot nya uppdrag inom EU. Han är en person som jag verkligen beundrar, ser upp till och jag hoppas att hans efterträdare kommer att driva vidare den konsolidering av Försvaret och det värdegrundsarbete som Håkan inlett. ÖB kastade sig i sitt anförande rätt in i svårigheterna med att få ihop ekvationen omställning och flexibilitet med knappa resurser. I vår omvärld råder större osäkerhet finansiellt, politiskt och säkerhetsmässigt än på mycket länge. Mot det har svensk säkerhetspolitik drivits av vad som är ekonomiskt möjligt snarare än vad som är operativt optimalt. Nationella och internationella operationer går allt mer hand i hand. Dagens kris- och krigsförlopp går snabbt och kan inte bemötas med storskaliga operationer, utan med små, rörliga och flexibla styrkor. Inte minst har kriget i Georgien visat detta. Adaktusson tryckte mycket på om vi skulle vara i Afghanistan eller ej. Det svarade ÖB på genom att berätta en personlig historia om ett möte med generalsekreterarna i FN och EU, afghanistans president och företrädare för världsbanken. På frågan ifrån presidenten varför världssamfundet egentligen ställde upp så för hans land, blev svaret att det är ett ansvar för hela världen att stabilisera situationen i regionen. I Afghanistan står terrorismens vagga, där finns dess rotsystem. 80% av knarksmugglingen sker härifrån. Allt detta påverkar oss alla. Globaliseringen fick ett nytt ansikte. Vi i Sverige är en del av den. Vi gör skillnad och vi är duktiga och uppskattade. Om detta borde vi tala mmera. Inte minst vi riksdagspolitiker, då beslutet att medverka i Afghanistan har ett starkt och brett stöd i Riksdagen.

Sälenkonferensen inledd

Efter lunch idag inleddes Sälenkonferensen 2009 med H.M Konungens närvaro och inledningstal av Wanja Lundby Wedin, ordförande i Folk & Försvar. Därefter höll försvarsministern ett anförande över "Försvarspolitik för framtiden-tillgänglighet till varje pris". Det var ett bra anförande och framför allt gav han Adaktusson svar på tal, när denne framhöll att bara 29% av Sveriges befolkning är nöjda med den förda försvarspolitiken, men hela 49% av vänsterns väljare. På detta svarade Sten att det kanske speglar att Vänstern å andra sidan är det parti i oppositionen som lägger mest resurser på Försvaret..... Sten framhöll bland annat att försvarsomställningen som skett under de senaste 15 åren inte har förankrats folkligt och i det arbetet måste vi alla vara behjälpliga. Det svenska försvaret måste kunna förklaras enkelt. Försvaret ska värna svenskt territorium, verka nationellt såväl som internationellt och bygga säkerhet tillsammans med andra i olika samarbeten. Sten framhöll vikten av en stark, svensk underrättelseförmåga och det var riktigt viktigt att han poängterade detta i svallvågorna av den skeva och aningslösa FRA-debatten. För vår del i Blekinge noterade jag att Handlingsplan Gripen består och med mer fokus på beväpning och användbarhet. Fritt tolkat ser jag då framför mig en beväpning av Gripen värt namnet med tanke på att Bombkapsel-90 försvinner och måste ersättas. För Marinens del är huvuduppgiften det nationella territorialförsvaret PÅ OCH UNDER ytan, vilket jag ser som ett ytterligare positivt besked om ubåtsvapnets framtid. Inriktningspropositionen, som läggs i mars, är första steget i en långsiktig inriktning för insatsförsvaret. Den kommer att kompletteras med särpropositioner om både en modern personalförsörjning och omvandling av de gamla stödmyndigheterna FMV, FortV osv till operativ nytta. Det kommer att blir en mycket intressant vår inom försvarspolitiken.

17 januari 2009

På väg till Sälen

Dagen har mest gått åt till förberedelser inför resan till Folk & Försvars stora konferens i Sälen, som börjar imorgon. Det chartrade planet avgår redan vid 8-tiden i morgon bitti, varför jag är tvungen att ta eftermiddagståget till Stockholm redan idag för att hinna. Det ser ut att bli "all time high" vad det gäller deltagarantalet detta år och det är fullt förståeligt. Vi har ett år bakom oss med intensiva försvarsdiskussioner, ett krig i Georgien, en hård kamp för Marinens musikkår och en avgående ÖB. Vi har att se fram emot ett år av regeringens inriktningsproposition för Försvaret, en ny ÖB, marinens insats i Somalia, en EU-ordförandeskap, fördjupat nordiskt försvarssamarbete, gasledningen i Östersjön och fortsatta förberedelser inför NBG 2011. Det finns alltså en hel del information att inhämta och många frågor att dryfta med olika nyckelpersoner under de kommande dagarna. Jag har pin-pointat ett antal personer i deltagarlistan av extra intresse. Med mig på tåget är Peter Jeppson (S) och Allan Vidman (FP). Allan är just nu fördjupad i Mats Johanssons (M) skrift "Det nya kalla kriget" (Timbro) som han fick låna av mig. Jag har läst igenom den för andra gången nu inför Sälenkonferensen. Den är väldigt bra och lättsamt skriven. Rekommenderas varmt för alla som oroas över utvecklingen i Putins Ryssland.

16 januari 2009

Varför inte en modern soldaterinran?

I måndags var det dags för inryckning vid Marinbasen. 500 värnpliktiga mottogs av sina instruktörer och befäl i ett Karlskrona som visade sig från sin rätta sida, vindpinat. Men de värnpliktiga har nu att se fram emot 11 månader av spännande utbildningar som de kommer att ha nytta av resten av livet. Idag är det ju mer eller mindre att privilegium att bli antagen till lumpen och som flera av de nyinryckta påpekade en radiointervju kommer erfarenheten från tiden i Marinen att vara ett stort plus i meritlistan hos framtida arbetsgivare. Förhoppningsvis kommer också en stor del att satsa på en framtid som yrkesofficerare och kontraktsanställda. Under grundutbildningen hålls en ceremoni i Amiralitetskyrkan under högtidliga former, den s.k soldaterinran, där förbandschefen bland annat upplyser om sjömännens uppgifter och ansvar. Försvarsmaktens högkvarter har tillsammans med förband och skolor inom Försvarsmakten samt Svenska kyrkan och andra kyrkliga organisationer tagit fram en ny och modern text till denna högtid, underskriven, klar och godkänd av ÖB. Förslaget var färdigt i god tid inför måndagens inryckning, men tyvärr hamnade det mellan stolarna hos tjänstemän på Försvarsdepartementet. Jag förstår inte riktigt varför. Så här ser den nya respektive den gamla texten ut: Ny lydelse: "Jag vänder mig till dig som nu har påbörjat din militära utbildning och vill erinra dig om vad den innebär. Tillsammans försvarar vi vår självständighet, vår frihet och våra liv. Vi försvarar ett öppet och demokratiskt samhälle, vårt kulturarv och vår miljö. Om vi blir angripna ska vi med gemensamma krafter till det yttersta försvara vårt land och vår frihet. Genom att hjälpa andra nationer och dess medborgare till fred och respekt för människors rättigheter, ökar vi både deras och vår egen säkerhet; i Sverige och internationellt. Du ska ta ansvar för ditt handlande och genom ditt personliga förhållningssätt vara ett föredöme för andra; främja kamratskap, samhörighet och god anda. När du är under fysisk och psykisk belastning behöver du kunna lita på andra. Ta emot hjälp och ge ditt stöd samt motarbeta alla former av kränkande behandling. Du och dina kamrater har då goda förutsättningar att lösa uppgifter i alla situationer. Detta inger förtroende för såväl Sverige, vårt försvar som dig själv. Värdet av dina insatser bestäms av de kunskaper och färdigheter som du lär dig under utbildningen och av din vilja att utföra de uppgifter som du möter. Efter avslutad tjänstgöring, ska du kunna se din tid i Försvarsmakten som en betydelsefull och värdefull period av ditt liv. Du är utvald för att försvara vårt land och stärka freden. Du är viktig, din insats är viktig och den behövs för Sverige." Gammal lydelse: "Sedan du nu påbörjat din grundläggande militärutbildning erinrar jag dig om vad det innebär att vara soldat i landets tjänst. Det svenska försvaret skall verka för att vår fred och vårt oberoende bevaras. Det skall värna vår frihet att själva forma vår rättsordning och vår kultur. Om Sverige blir angripet skall vi med vapenmakt hindra att landet faller i angriparens hand. Försvaret styrka och landets säkerhet beror på den personliga insats som du och vi alla andra kan göra och på allas vår förmåga att samverka för att lösa de uppgifter som ålagts oss. Värdet av dina insatser bestäms av de kunskaper och färdigheter som du förvärvar under utbildningen och av din vilja att fullgöra de uppgifter som möter dig. Såväl i fred som i krig skall vi samvetsgrant och efter bästa förmåga fullgöra våra uppgifter och lyda givna order. Vi skall vara vaksamma mot allt som kan äventyra landets säkerhet. Genom vårt personliga föredöme skall vi främja samhörighet och god anda inom försvaret. Om kriget kommer skall vi med gemensamma krafter till det yttersta försvara vårt land." Visst känns den nya ordalydelsen mer modern och relevant för ett insatsförsvar? Jag hoppas verkligen att det är den nya texten som kommer att läsas upp för de värnpliktiga som rycker in i augusti 2009. Om inte bör någon ge mig en riktigt bra förklaring.

En pärla mitt i staun

För alla karlskronabor och för alla som gjort lumpen i Karlskrona torde Militärhemmet vid torget vara välbekant. Stället har dock länge varit mycket nedgånget. I ärlighetens namn tror jag inte att jag var där mer än ett par, tre gånger under min värnplikt. Men nu har det hänt grejer. Sedan örlogskapten Christer Svensson tog över rodret har Militärhemmet fått sig en rejäl ansiktslyftning. Jag var där i förmiddags och fick en rundvisning i byggnaden efter upprustningen. Interiören har fräschats upp, caféet känns intimare och mysigare och framför allt har det tillkommit en toppmodern tränings- och spaanläggning i källaren. Alltså, det är så snyggt! Faciliteterna är gratis för alla värnpliktiga, men det är väldigt modesta priser för allmänheten. Här kan man hyra jacuzzin för 50:-/person, biljardbordet för 20:-/person, bastu, catering mm mm. Jag vet definitivt var jag kommer att förlägga mitt nästa nätverksmöte. En stor eloge till den nya styrelsen, med Christer i spetsen, som har blåst liv i denna väldigt viktiga verksamhet.

13 januari 2009

Det känns inte riktigt seriöst

Är uppe i Stockholm igen och jobbar. Utanför fönstret pågår vid Mynttorget en demonstration och idag är det motståndare mot den Iranska regimen som protesterar. Det finns mycket i Iran som behöver förändras ur både demokratiska och människorättsliga aspekter, utan tvekan.
Skaran utanför fönstret är dock tyvärr inte större än att man lätt kan räkna dem. För att förstärka sin protest har demonstranterna då kört fram en bil med en jättestor högtalare i. Ur denna strömmar det INSPELADE protester från en, vad jag kan bedöma, betydligt större skara än den som står samlad i levande livet. Man har dessutom vridit upp volymen till den milda grad att det nästan är omöjligt att höra sina egna tankar.
Det känns inte riktigt seriöst med inspelade protester. Mitt tips till de församlade är att de undviker detta i fortsättningen. Detta tilltag skapar snarare irritation än tjänar sitt syfte.

11 januari 2009

Sätt fast mördaren

I Serbien skärps jakten på den misstänkte krigsförbrytaren Ratko Mladic. En belöning på 10 miljoner kronor är utfäst till den som kan komma med upplysningar som leder till hans gripande. Lyckas det här är det värt varenda öre. Dels för Serbiens del som pretendent till EU-medlemskap, dels för alla dem som råkade i vägen för hans styrkor under Balkankriget. Massakern i Srebrenica och belägringen av Sarajevo, då tiotusentals miste livet, är för evigt förknippade med Mladic. Trots det betraktas han som en hjälte av många, tillräckligt många för att han ska kunna hålla sin undan. Det är väldigt viktigt att serbiens nya regering oförtrutet får jobba vidare på sin linje att så snabbt som möjligt närma sig Europa. Ett medlemskap i EU skulle försvåra för dem som på nytt vill att Serbien ska gå den nationalistiska vägen. I kristider tenderar sådana rörelser att vinna mark. Ett snabbt gripande av Mladic är därför betydelsefullt ur flera aspekter.

06 januari 2009

Äntligen på benen

Sedan nyår har jag haft en jättemärklig form av vad det nu är. Rosslig rethosta, snuva och en mördande värk i huvud, nacke, armar och ländrygg. Jag har kunnat hasa mig runt hemma och huvudvärken lindrades något i liggande läge, så att jag har kunnat läsa. Allt släppte vid 10-tiden igår kväll och det var ungefär som i Triss-reklamen: plötsligt händer det. Märkligt. Jag är inte den som normalt brukar klaga när jag inte är frisk, men den här gången kände jag mig faktiskt riktigt ynklig. Sedan sätter man sig vid datorn, läser om allt elände i världen och känner att jag har det väldigt bra ändå. Läste att två tonåringar gått genom isen med sin epatraktor i Värmland. De klarade sig, gudskelov, men nog tycker jag att det är ovanligt många som gått genom isarna denna vinter. Jag har en oerhörd respekt för isar över öppet vatten, särskilt när det inte längre är vintrar med 15-20 minusgrader veckor i sträck som det var när jag var liten.