12 oktober 2009

Det här med voteringsnärvaro

Thomas Bodströms (S) närvaro vid voteringarna i Riksdagen har varit på tapeten de senaste dagarna. Jag är väl inte den enda som funderar hur han får ihop det i livet med att vara riksdagsledamot och ordförande i justitieutskottet samt bland annat advokat, författare, aktiv i olika styrelser, pappa och make. För mig upptar riksdagsarbetet och det politiska livet egentligen mer än 100%. Det handlar hela tiden om prioriteringar och för att kunna hålla ihop som människa är det en hel del som får sållas bort. Jag hoppas att skriverierna får Thomas själv att ta sig en funderare över sina prioriteringar i livet. Av Kalla Faktas redogörelse över närvaron vid voteringarna, kan jag iallafall konstatera att ledamöterna från Blekinge sköter sig bra, framför allt vi damer. Samtliga befinner sig under genomsnittet 18%. Annicka Engblom (M) 9% Kerstin Haglö (S) 11 % Peter Jeppsson (S) 14% Jan Björkman (S) 14 % Jeppe Johnsson (M) 17 % Men egentligen är inte voteringsnärvaron en bra värdemätare på den politiska gärningen, såvida den inte överskrider rimlighetens gräns. Vårt uppdrag består ju inte bara av riksdagsarbete, utan många andra politiska aktiviteter utanför kammaren. Framförallt alla möten i verkligheten.

Inga kommentarer: