21 oktober 2009

NordStream

Igår sa danskarna ja till Nord Stream och gasledningen mellan Ryssland och Tyskland i Östersjön. Kanske hade det faktum att det danska energibolaget nu kan fördubbla sina inköp av rysk gas viss påverkan. Den svenska regeringen kommer säkert att studera beslutet, men den svenska prövningsprocessen pågår dock oaktat det danska beslutet. Gasledningen kommer att diskuteras i kammaren strax i samband med Utrikesutskottets betänkade om EU:s Östersjöstrategi. Oppositionen gör i sin reservation mycket väsen för ingenting i gasledningsfrågan. Man vill att Regeringen ska göra en fullständig miljöprövning – men det är ju precis det som pågår i regeringskansliet i detta nu. Oppositionen vill också att Regeringen ska stödja de baltiska länderna i att gasledningen dras på land - men balterna vill ju inte ha den. Dessutom ligger avgörandet av inte hos Riksdagen utan hos Regeringen och det vet oppositionen om. Ganska oseriöst, alltså. NordStreams gasledningsprojekt är storpolitik för Ryssland. De är fullkomligt öppna i att energipolitiken utgör en viktig del av landets utrikes- och säkerhetspolitik. Ryssland är också öppna i att den ryska Östersjömarinen kommer att få som en huvuduppgift att skydda gasledningen med militära medel. Länsstyrelsen i Blekinge har valt att inte yttra sig som remissinstans. De gjorde bedömningen att remissen var så omfattande att de inte hade resurser att avlämna ett tillräckligt bra svar. Jag är kritisk till den bedömningen och att man inte prioriterat ärendet, men gjort är gjort. Beslutet att låta NordStream stapla gasrör i Karlskrona togs på tjänstemannanivå och ur perspektivet att få intäkter till hamnverksamheten. Jag har framfört kritik även mot detta, särskilt i ljuset av hur man har hanterat frågan på Gotland. Nu är ju Gotland förvisso mer berört av hur rörledningen eventuellt kommer att dras, men jag som väger in säkerhetspolitiska aspekter i frågan och jag som företräder Blekinge med Marinbasen och F17 på hemmaplan är ju självklart inte bekväm med att släppa in NordStream, Gazprom och i förlängningen egentligen ryska staten så tätt inpå husknuten. Min förhoppning är att Regeringen bestämmer sig för att säga nej. Om det innebär att gasledningen byggs eller ej återstår att se.

1 kommentar:

Staffan Strömbäck sa...

Bra inlägg.

Att Sverige avstår från att lägga säkerhetspolitiska aspekter på Nord Stream är ett högt spel.

När gasledningen väl ligger där, kan Ryssland hävda att de har ett legitimt nationellt intresse att övervaka ledningen. Och att detta ska ske med ryska fartyg.

Hoppas också att regeringen säger nej.