29 oktober 2009

FMV får bakläxa

Idag kom beskedet om att Länsrätten beslutat att FMV:s upphandling av pansarterrängvagn ska göras om. Jag hoppas att FMV inte överklagar, utan gör en ny prövning av SEP vs.Patria. Det finns en del fakta om SEP som från början borde ha vägts i upphandlingen och som jag förutsätter vägs in i en andra omgång. Försvarsindustrin är inte som vilken näringsverksamhet som helst, eftersom framför allt exporten är satt under väldigt sträng lagstiftning. Det egna landets referenser är dessutom många gånger avgörande för exportaffärer. Det är ingen tvekan om att försvars- och säkerhetsindustrin i Sverige är högkvalitativ och tekniskt världsledande inom många områden, men svensk säkerhetspolitik, försvar och industri blir allt mer en del av en globaliserad värld. Kostnadsbilden gör också att vi måste bli bättre på att ta tillvara den materiel vi redan har. Sverige behöver inte i alla lägen uppfinna hjulet på egen hand. Sverige är sedan länge inte den försvarsmaktsmässigt isolerade ö, som vissa verkar tro. Den svenska försvarsmakten samarbetar, samövar och verkar utomlands tillsammans med många länder och för att detta ska fungera måste även den materiel vi använder vara kompatibel med våra samarbetspartners. De svenska särlösningarnas tid måste nu vara förbi, eftersom utvecklingen av vissa försvarsmaterielprojekt tagit alldeles för mycket tid och pengar från bland annat förbandsverksamheten. Därmed inte sagt att det fortsatt bör satsas på forskning och utveckling inom området. Dock måste jag säga i fallen om pansarterrängfordonet SEP, pansarvärnsvapnet BAMSE och luftvärnsroboten för VISY-korvetterna, att det känns lite som att slänga ut barnet med badvattnet, när man efter många statliga miljarder i utvecklingskostnader inte löper hela linan ut och förbandssätter materielen. Policyn att inte hela tiden egenutveckla materiel för det svenska försvaret utan hitta redan beprövad köper jag helt, men fullfölj redan färdigutvecklade produkter, färdiga för användning och börja sedan om från scratch. Till sist, sossarna kritiserar ju oss hårt för den sk. "hylldebatten", men då de gör det bevisar de sin egen historielöshet. Fd. statsminister Göran Persson (S) skrev i regeringens skrivelse 2005/06:131 följande: ”I första hand bör en anskaffning göras genom deltagande i samordnad internationell anskaffning och i andra hand på egen hand. Endast i de fall då dessa möjligheter uttömts bör man välja att tillgodose behovet genom en nyutveckling”. Den strategi sossarna förkastar är alltså lanserad av deras eget parti. Så kan det vara!

Inga kommentarer: